FOU Logotyp

Anhörigstödet.se

Skärmklipp från anhörigstödet.se

Webbsida för anhöriga

Riddargatan 1 är en enhet inom Beroendecentrum Stockholm och knuten till Centrum för Psykiatriforskning. Riddargatan 1 är förutom en mottagning, också ett kunskapscentrum för utbildning och information inom alkoholområdet, riktat till vårdpersonal och andra intressenter. Här bedrivs även forskning och utveckling av nya behandlingsmetoder för alkoholproblem. Riddargatan 1 startade upp anhörigstödet den 16/11