FOU Logotyp

Övergripande mål

FoU i Sörmland stödjer utvecklingen av en evidensbaserad praktik inom kommuner och region, med syfte att erbjuda patienter och brukare insatser som bygger på bästa tillgängliga kunskap. FoU i Sörmland bidrar till en långsiktig kunskapsutveckling och fungerar som en brobyggare mellan forskning och praktik. Det innebär att: Bidra till kunskapsutveckling, kunskapsspridning och kunskapsanvändning, Främja och utveckla former för brukar- och patientinflytande, Stimulera samverkan kring forskning, utveckling och innovation FoU i Sörmland är en lärande organisation som utvärderar och följer upp sin verksamhet.