FOU Logotyp

Vi jobbar med

Vårt arbete bedrivs med ett vetenskapligt förhållningssätt och har som mål att bidra till utveckling i verksamheterna för en nära vård och omsorg i Sörmland.

Forskning

Vi bedriver praktiknära forskning och utredningar i form av kartläggningar, utvärderingar eller uppföljningar.

Med praktiknära forskning menar vi forskning i samspel med verksamheten med syfte att komma till nytta för socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård. Samspelet sker i dialog med och utifrån identifierade behov hos kommunerna och/eller regionen i Sörmland.

Utveckling

Utvecklingsprojekt syftar till att åstadkomma nya eller förbättrade arbetssätt i en verksamhet, genom exempelvis kompetenshöjande insatser

FoU i Sörmland kan bidra med teoretiskt och praktiskt stöd vid:

  • Forskning
  • Utveckling
  • Utvärdering
  • Systematisk uppföljning

Kontaktpersoner på FoUiS

Ali Hassan
ali.hassan@fou.sormland.se
076-792 06 74

Anna Åkerberg
anna.akerberg@fou.sormland.se
073-950 82 92

Jan Norberg
jan.norberg@fou.sormland.se
070-68 77 366

Lina Larsson,
Lina Larsson@fou.sormland.se 
tel 076-949 63 64

Marina Arkkukangas
marina.arkkukangas@fou.sormland.se Tel:016-541 40 31

Martin Geisler
martin.geisler@fou.sormland.se
Tel 073- 950 82 89

Osman Aytar
osman.aytar@fou.sormland.se

Sanna Tiikkaja
sanna.tiikkaja@fou.sormland.se
073-974 38 22

Susanne Nygård
susanne.nygard@fou.sormland.se
070-6990603

Vill du söka forskningsmedel?

I så fall är det Centrum för klinisk forskning du vill komma i kontakt med.

En av deras huvuduppgifter är att stimulera, underlätta och samordna klinisk, patientnära forskning i Region Sörmland. Deras forskarutbildade handledare hjälper till i försöksplanering och genomförande av vetenskapliga studier. Forskningsmedel delas ut två gånger per år.

Läs mer på >Centrum för klinisk forskning

Eller ring dem på 016-10 54 01