FOU Logotyp

Välkommen till FoU i Sörmland!

Forskning och utveckling i Sörmland (FoUiS) är en länsgemensam resurs för länets kommuner och regionen. Verksamheten omfattar alla socialtjänstens målgrupper, vilket är samma målgrupper som ingår i Länsstyrgruppens uppdrag. Bland annat driver vi just nu flera stora projekt som du hittar här på hemsidan. Här finns även flera källor till kunskap bland annat utbildningar, rapporter och poddavsnitt.

>Alla aktiviteter

news image FoU-podden

Insatskartläggning och nya socialtjänstlagen

I det här avsnittet pratar Niklas Eriksson från SKR, Melina Blidfäldt från Socialförvaltningen i Eskilstuna med FoUiS forskningsledare Lina och Sanna om den nya socialtjänstlagen och om kartläggningen av socialtjänstens insatser som Lina och Sanna håller på med. Vad innebär egentligen den nya lagen, vilken nytta kan man ha av insatskartläggningen och vad händer i Socialförvaltningen i Eskilstuna? >Läs mer och lyssna på podden

Läs mer >>
news image FoU-podden

92, Mer kunskap mindre magkänsla – Eskilstuna bygger broar mellan teori och praktik

I det här avsnittet berättar Johan Lindström och Patrik Nilsson från Eskilstuna kommun tillsammans med Marina Arkkukangas och Sanna Tiikkaja om arbetet med forskningsledare i Vård- och omsorgsförvaltningen. Bland annat handlar det om varför de behöver forskningsledare, vad forskningsledarna gör och förhoppningar inför en föränderlig framtid där det blir mer och mer viktigt att lägga resurserna på rätt saker. >Länk till Avsnittet på SoundCoud >Länk till alla avsnitten 

Läs mer >>
news image FoU-podden

Sörmlands fallpreventionsprogram - med målet att göra fallolyckor ovanliga

Hur kan ett fall eller en fallolycka bli en ovanlig händelse? I Sörmland pågår ett arbete med att ta fram ett fallpreventionsprogram. Programmet som till stor del består av ett kunskapsstöd för evidensbaserat arbete är under utveckling och två verksamheter i kommunen och regionen kommer att vara med och testa det. Deltagare i avsnittet är Gunilla Avby, docent i pedagogik vid Stockholms universitet, Camilla Thunborg, professor vid Stockholms universitet, Susanne Nygård, leg sjukgymnast och doktorand vid Högskolan Dalarna, och Marina Arkkukangas, FoU-chef. >Länk till alla avsnitten

Läs mer >>
news image Forskning

Hur kan ett fall eller en fallolycka bli en ovanlig händelse?

Forskargruppen som arbetar med just den frågan har precis fått två miljoner i samverkansbidrag från Forte! Det ska användas i det fortsatta arbetet med projektet som handlar om att utveckla former för samverkan, lärande och kunskapsutbyte mellan forskare, region, kommun och civilsamhälle för att kunna förebygga fallolyckor i praktiken.

Läs mer >>
news image Podcast

Liv och hälsa ung – hur mår Sörmlands unga?

I det här avsnittet berättar Susann Ericsson, Katarina Gustafson och Ali Hassan om kartläggningen "Liv och hälsa ung" och om resultaten från 2023. Var tredje år svarar Sörmlands elever från åk 7, 9 och åk 2 på gymnasiet på enkäten. I det här avsnittet pratar vi bland annat om allmänt mående, trivsel, alkohol, narkotika och tobak, fysisk aktivitet och våld. >Lyssna o läs mer på sidan för FoU-podden.

Läs mer >>

>Alla nyheter