FOU Logotyp

FoU-bloggen

Välkommen till FoU-bloggen! Bloggen är pausad för tillfället, men kommer kanske till liv igen så småningom.

Det primära syftet med FoU i Sörmlands blogg är att erbjuda intresserade i länet korrekt och aktuell omvärldsbevakning. Omvärldsbevakningen omfattar regionala, nationella och internationella perspektiv. I vissa inlägg berättar vi om vår egen verksamhet, i andra inlägg berättar vi vad som händer inom våra områden i vår omvärld. Det innebär inte att FoU i Sörmland står bakom, stöder eller tar ställning kring allt innehåll som delas i bloggen.

>Tillbaka till de senaste inläggen

news image

Liv & hälsa vuxen – folkhälsoundersökning

Liv & hälsa är en folkhälsoundersökning som genomförs i samverkan mellan flera regioner. Undersökningen ger oss kunskap om den vuxna befolkningens livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. Rapporten publicerades i januari i år och vår statistiker jobbar nu med att sammanställa resultat från vår region. Men vad kan vi egentligen läsa ut av enkäten? Och vad är risk- och skyddsfaktorer?


 Publicerat den 31 mar 2023
Läs mer >>
news image

Därför är forskningsetik och etikprövning viktigt

I många av FoUiS uppdrag är forskningsetik en central och viktig del av arbetet. Forskningsetik regleras av både lagar och etiska riktlinjer och handlar om etiska normer för vilken forskning som får bedrivas och på vilket sätt. Det främsta syftet med forskningsetik är att skydda forskningspersonerna, skydda forskningens anseende och att hjälpa och stödja forskarna vid intressekonflikter och svåra avvägningar.


 Publicerat den 23 mar 2023
Läs mer >>
news image

En grönare matcirkel

Att det vi äter påverkar vår hälsa är känt sedan länge. Det var även därför kostcirkeln introducerades av Folkhälsoinstitutet på 1960-talet. Idén var att den dagliga kosten skulle innehålla tillräckligt många kalorier och inkludera alla oumbärliga näringsämnen. Sedan 60-talet har kunskapen successivt ökat och Livsmedelsverket har hunnit uppdatera Kostcirkeln, som numera heter Matcirkeln, flera gånger. Den senaste uppdateringen skedde nu i vår och återspeglar behovet av växtbaserade alternativ i alla cirkelns sju olika delar.


 Publicerat den 16 mar 2023
Läs mer >>
news image

Internationell kvinnodag och RSS Kvinnofrid

Igår var det den internationella kvinnodagen. En dag som tyvärr fortfarande är väldigt viktig. Från början handlade dagen i första hand om kvinnlig rösträtt. Nu handlar den om kvinnors rättigheter och livsvillkor i stort. I livsvillkor ingår förstås också utsatthet för våld och trots att även män kan vara våldsutsatta och kvinnor förövare, är det en stor övervikt av manliga förövare som utsätter sina nära för våld. Statistiskt sätt utsätter män även kvinnor och barn för grövre våld.


 Publicerat den 09 mar 2023
Läs mer >>
news image

Vi bryter mönster för att öka vår kreativitet

Den nionde februari genomförde FoU i Sörmland en stor forskardag med temat Nära vård i Sörmland. Under dagen föreläste forskare om sina aktuella arbeten, som i olika grad kan kopplas till just nära vård. Exempelvis berättade de om behandling av äldre med depression, unga med komplexa behov, följeforskning, SIP och implementering. Huvudnumret för dagen var en inspirationsföreläsning med författaren och ekonomiprofessorn Micael Dahlén, som tog upp flera olika forskningsprojekt. Bland annat berättade han om kreativitet och hur viktigt det är för oss människor att utmana oss själva, för att komma ur gamla hjulspår.


 Publicerat den 02 mar 2023
Läs mer >>
Kategorier
Kurs Kompetensutveckling Hälsa Träning Teknik Digitalisering Bloggen NVD Välfärdsteknik Infrastruktur Offentlig sektor Samordning Föredrag Temadag Tips Äldreomsorg Forskning Missbruk Projekt Utvärdering SKL socialtjänsten mässa poddcast föreläsning Robotar VR Skärmtid Implementation Depression Självhjälp FN-rapport Välfärdsstaten Socialstyrelsen Uppföljning Primärvård Beställarnätverk IFO App Fallprevention Kameratillsyn Utredning Äldresomsorg Sjukvård Hjälpmedel Innovation Testbädd Visningsmiljö Utbildning Vision e-hälsa 2025 Inkludering Utanförskap Debatt Evidens Webbutbildning Covid-19 Distansmöten Film Seniorer Eskilstuna Modellkommun Regeringen SKR Välfärden Delaktighet Kunskap funktionshinder inspiration testmiljö öppet hus Nätverk Samverka Webbplats Äldre Kommun e-hälsa Fallstudier Lärdomar Nyttoeffekter Nyhetsbrev Framtid Omsorg Vård Nationell strategi Enkät Hälso och sjukvård Rapport åsikter Norden Vård och omsorg ehälsomyndigheten Psykisk hälsa FoU Omvärldsbevakning Hälsofrämjande Pandemi arbetssätt Effekter e-tjänster Exempel Nytta verktyg Kompetenscenter välfärdsteknik Förändringsarbete Guide Förändringsledning Forte Ombud Region Informationssäkerhet KLASSA FoU-bloggen Näravård Våldsutsatthet Riktlinjer Nära vård Brukarinflytande Forummetoden Folkhälsa Stimulansmedel Ensamhet Liv&HÄlsa Barn och unga forskardag kreativitiet RSS Kvinnofrid Miljö etik etikprövning invånare Medborgare Sörmland kunskapsstöd personcentrerad Vårdihemmet digitaliseringsstrategi vägledning ehälsa Omställning Slutkonferens FaR Friskvård Natur LSS