FOU Logotyp

FoU-bloggen

Välkommen till FoU-bloggen!

Det primära syftet med FoU i Sörmlands blogg är att erbjuda intresserade i länet korrekt och aktuell omvärldsbevakning. Omvärldsbevakningen omfattar regionala, nationella och internationella perspektiv. I vissa inlägg berättar vi om vår egen verksamhet, i andra inlägg berättar vi vad som händer inom våra områden i vår omvärld. Det innebär inte att FoU i Sörmland står bakom, stöder eller tar ställning kring allt innehåll som delas i bloggen.

>Tillbaka till de senaste inläggen

news image

En grönare matcirkel

Att det vi äter påverkar vår hälsa är känt sedan länge. Det var även därför kostcirkeln introducerades av Folkhälsoinstitutet på 1960-talet. Idén var att den dagliga kosten skulle innehålla tillräckligt många kalorier och inkludera alla oumbärliga näringsämnen. Sedan 60-talet har kunskapen successivt ökat och Livsmedelsverket har hunnit uppdatera Kostcirkeln, som numera heter Matcirkeln, flera gånger. Den senaste uppdateringen skedde nu i vår och återspeglar behovet av växtbaserade alternativ i alla cirkelns sju olika delar.


 Publicerat den 16 mar 2023
Läs mer >>
news image

Internationell kvinnodag och RSS Kvinnofrid

Igår var det den internationella kvinnodagen. En dag som tyvärr fortfarande är väldigt viktig. Från början handlade dagen i första hand om kvinnlig rösträtt. Nu handlar den om kvinnors rättigheter och livsvillkor i stort. I livsvillkor ingår förstås också utsatthet för våld och trots att även män kan vara våldsutsatta och kvinnor förövare, är det en stor övervikt av manliga förövare som utsätter sina nära för våld. Statistiskt sätt utsätter män även kvinnor och barn för grövre våld.


 Publicerat den 09 mar 2023
Läs mer >>
news image

Vi bryter mönster för att öka vår kreativitet

Den nionde februari genomförde FoU i Sörmland en stor forskardag med temat Nära vård i Sörmland. Under dagen föreläste forskare om sina aktuella arbeten, som i olika grad kan kopplas till just nära vård. Exempelvis berättade de om behandling av äldre med depression, unga med komplexa behov, följeforskning, SIP och implementering. Huvudnumret för dagen var en inspirationsföreläsning med författaren och ekonomiprofessorn Micael Dahlén, som tog upp flera olika forskningsprojekt. Bland annat berättade han om kreativitet och hur viktigt det är för oss människor att utmana oss själva, för att komma ur gamla hjulspår.


 Publicerat den 02 mar 2023
Läs mer >>
news image

Kan Virtual Reality hjälpa barn med ADHD?

En ny experimentell studie från Italien, har undersökt om VR (Virtual Reality) och verktyget IAmHero* kan användas för att förbättra kognitiva förmågor hos barn med ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). Deltagare i studien var barn i åldersgruppen 5–12 år.  


Läs mer >>
news image

SKR fortsätter att finansiera Kompetenscenter välfärdsteknik

Kompetenscenter Välfärdsteknik är en nationell satsning som genomförts under åren 2020-2022 via SKR. Syftet har varit att på olika sätt stödja Sveriges kommuner med att utveckla äldreomsorgen med hjälp av välfärdsteknik och digitala metoder. Nu har kompetenscentret fått grönt ljus att fortsätta även under 2023.


Läs mer >>
Kategorier
Kurs Kompetensutveckling Hälsa Träning Teknik Digitalisering Bloggen NVD Välfärdsteknik Infrastruktur Offentlig sektor Samordning Föredrag Temadag Tips Äldreomsorg Forskning Missbruk Projekt Utvärdering SKL socialtjänsten mässa poddcast föreläsning Robotar VR Skärmtid Implementation Depression Självhjälp FN-rapport Välfärdsstaten Socialstyrelsen Uppföljning Primärvård Beställarnätverk IFO App Fallprevention Kameratillsyn Utredning Äldresomsorg Sjukvård Hjälpmedel Innovation Testbädd Visningsmiljö Utbildning Vision e-hälsa 2025 Inkludering Utanförskap Debatt Evidens Webbutbildning Covid-19 Krishantering Distansmöten Film Seniorer Eskilstuna Modellkommun Regeringen SKR Välfärden Delaktighet Kunskap funktionshinder inspiration testmiljö öppet hus Nätverk Samverka Webbplats Äldre Kommun e-hälsa Fallstudier Lärdomar Nyttoeffekter Nyhetsbrev Framtid Omsorg Vård Nationell strategi Enkät Hälso och sjukvård Rapport åsikter Norden Vård och omsorg ehälsomyndigheten Psykisk hälsa FoU Omvärldsbevakning Hälsofrämjande Pandemi arbetssätt Effekter e-tjänster Exempel Nytta verktyg Kompetenscenter välfärdsteknik Förändringsarbete Guide Förändringsledning Forte Ombud Region Informationssäkerhet KLASSA FoU-bloggen Näravård Våldsutsatthet Riktlinjer Nära vård Brukarinflytande Forummetoden Folkhälsa Stimulansmedel Ensamhet Liv&HÄlsa Barn och unga forskardag kreativitiet RSS Kvinnofrid Miljö etik etikprövning invånare Medborgare Sörmland kunskapsstöd personcentrerad Vårdihemmet digitaliseringsstrategi vägledning ehälsa Omställning Slutkonferens FaR Friskvård Natur