FOU Logotyp

Omvärldsbevakning

Omvärldsbevakningen omfattar regionala, nationella och internationella perspektiv. I inläggen visar vi vad som händer inom området i vår omvärld. Det innebär inte att FoU i Sörmland står bakom, stöder eller tar ställning kring allt innehåll som delas på denna sida.


Innovationsveckan

200921

Innovationsveckan är en plattform för alla som utvecklar offentlig sektor. Bli en del av veckan genom att anordna eller delta på aktiviteter, som kan vara digitala eller fysiska. Läs mer på >innovationsveckan.nu


Transformationspodden - om tjänstedesign

200508

Lisa Malmberg, FoU i Sörmland/Region Sörmland som forskat inom tjänstedesign i offentlig sektor berättar om metoden. Har tillämplingen gett önskvärda resultat? Hur kan organisationer jobba för att metoen ska ge effekt och förändra hur vi jobbar med användarcentrering? >Lyssna på transformationspodden


Film från forskare i ExperioLab

200428

En film med reflektioner om design, transformation, etik, hävstänger och skav från forskargruppen som är knuten till ExperioLab. Här får ni bland andra möta tre välkända profiler inom tjänstdesign i Sörmland; Lisa Malmberg, Katarina Wetter Edman och Linda Lännerström.


Metodstöd för innovativa lösningar

200424

Innovationsguiden är ett metodstöd för att utveckla innovativa lösningar i offentlig sektor som tagits fram av SKR – Sveriges Kommuner och Regioner. Metoderna bygger på tjänstedesign, som utgår ifrån förståelse för användarens behov och upplevelser men lyfter också fram medarbetarnas och utförarnas perspektiv på utmaningarna. Följ länken för mer information. >Läs mer på


Närmare - rapport om omställning till en lärande miljö för nära vård

200423

En reflekterande rapport om vägen mot mer lärande miljöer till nytta för verksamheter, medarbetare och medborgare. Rapporten redovisar resultatet från ett antal designdrivna projekt som gjorts i kommuner och regioner runt om i Sverige, bland annat från Sörmland. >Läs rapporten