FOU Logotyp

Fallkampanjen v 40

Under vecka 40, 30 september – 6 oktober genomförs en årlig nationell kampanj – Balansera mera. Kampanjen uppmärksammar hur man själv kan minimera risken för att falla.

Årets kampanj uppmärksammas av SVT Sörmland

 Fallskador i fokus när 300 kom till Safiren

Fallolyckorna ska minska - socialstyrelsen kampanjar i Oxelösund

Årets tema

Årets Kampanjen har tre teman: mat, motion och medicin.

Alla uppmanas att ta ansvar för att uppmärksamma och sprida kunskap kring hur man kan förhindra fallolyckor och vad man själv kan rusta sig med för minska risken att falla omkull och skada sig.

Material finns att ladda hem på socialstyrelsens hemsida:

https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/aldre/aldres-halsa/fallolyckor/balanseramera/

Kommunernas aktiviteter

Katrineholm: Balansera mera!

Varje år faller närmare 70 000 personer så illa att de behöver läggas in på sjukhus för vård. Varje år dör drygt 1000 personer av fall. 47 000 av de som faller är 65 år eller äldre.

Men med förebyggande insatser kan många fallolyckor förhindras!

Katrineholms kommun kommer i samverkan med Region Sörmland, VSR, FoU i Sörmland att genomföra den nationella fallpreventionsveckan ”Balansera mera” under v.40.

Under veckan kommer du att få tips och råd kring hur du kan förhindra fallolyckor i vardagen. >Program för veckan

Nyköping

FN:s äldredag 1 oktober >Program för dagen

Flen

Flens kommun erbjuder balansträning för äldre varje onsdag kl. 11.00 i dagrummet på Smedjan. Träna balans, rörlighet och styrka till musik. Passet har rörelser både sittande och stående. >Läs mer

Gnesta

Gnesta kommun bjuder in till Seniordagen 2019 den 3 oktober kl 9-16. Årets tema är hälsa och välbefinnande - föreläsningar, fallprevention och fikabord väntar. >Läs mer

Oxelösund

Tisdagen den första oktober har Oxelösunds kommun ett informationsbord kl. 10-14 utanför ICA:s entré. Kommunrehab, samordnare för folkhälsa, finskt förvaltningsområde, kommunikatör samt Oxelösunds judoklubb (om Balansera Mera-kampanjen, på svenska och finska), medverkar. Aktiviteter:

  • Tipspromenad om fallprevention,
  • testa din balans,
  • Lär dig om fallteknik och få info om Otago-appen.

PS:Eftersom det är tisdag = pensionärsrabatt

Torsdagen den 3 oktober demonstrerar Oxelösunds judoklubb fallteknik på Koordinaten och erbjuder äldre att prova på fallteknik på biblioteket mellan kl. 12.00-13.00.

Judoklubben kommer även berätta om fallteknik och fallprevention under senior- och anhörigcaféet i Eventsalen samma dag (ca kl. 10.15-10.45).

>Läs mer

Vingåker

Vingåkers kommun erbjuder bland annat en föreläsning om fallprevention, samtal, material och en tipspromenad. >Läs mer

 

År 2050 kommer 2 miljarder människor, över 20 procent av världens befolkning, att vara 60 år eller äldre. Med detta i åtanke är det tydligt att det krävs en ökad uppmärksamhet åt de särskilda behov och utmaningar som många äldre ställs inför.

Bakgrund

Utifrån prognosen av en åldrande befolkningen deklarerade FN:s generalförsamling 1990 den 1 oktober som ”Internationella äldredagen” eller ”international day of older persons”. Det är en särskild dag då äldres villkor jorden över ska få särskild uppmärksamhet.

I år är temat “The Journey to Age Equality” . En dag att uppmärksamma och fira äldre människor runt om i världen som ägnar sina liv till att kämpa för mänskliga rättigheter.

I samband med 1 oktober uppmärksammar Sverige ”Internationella äldredagen”  genom att årligen vecka 40 driva en  kampanj för att förhindra fallolyckor.