FOU Logotyp

Råd för samverkan

Under FoU i Sörmland ligger fem råd för samverkan:

  • Rådet för barns rätt som närstående
  • Palliativa Rådet
  • Nutritionsrådet
  • Fallpreventionsrådet
  • Rådet för vård och omsorg vid demenssjukdom

Läs mer om respektive råd på varje råds sida.

Fallpreventionsrådet

Nutritionsrådet

Palliativa rådet

Rådet för barns rätt som närstående

Rådet för vård och omsorg vid demenssjukdom