FOU Logotyp

Forskning om de socialpolitiska förutsättningarna för anhöriga

Forskning visar att anhöriga får ta ett allt större ansvar när tillgången på offentligt finansierad social omsorg begränsas. I takt med att antalet äldre och personer med funktionsnedsättning ökar, ökar pressen på välfärden och resurserna räcker inte till.

Emme-Li vingare, fotograf: Lena Stenbrink2014 inledde Emme-Li Vingare sin forskarutbildning vid institutionen för socialt arbete vid Linnéuniversitetet. Under 2014-2016 ingick Emme-Li ett forskningsprojekt kring degenerativa sjukdomar, social omsorg och livsvillkor som genomfördes som ett samarbetsprojekt mellan medicinska fakulteten vid Lunds Universitet och samhällsvetenskapliga fakulteten vid Linnéuniversitetet. Det är i detta projekt som hennes avhandling tog sin utgångspunkt. Under avhandlingstiden har fokus allt mer kommit att rikta in sig på de socialpolitiska förutsättningarna för anhöriga och en förändring av ansvar mellan välfärdsstaten och familjen. Både styrning på kommunal nivå och konsekvenser för anhöriga  avhandlas.

Avhandlingen är en sammanläggningsavhandling som planeras att läggas fram 2019.

Vid FoU i Sörmland är Emme-Li verksam som FoU-handledare sedan flera år tillbaka. Hon har deltagit i flera projekt och bland annat undersökt implementeringen av ny lagstiftning kring barn som anhöriga, skatteväxlingen av hemsjukvården och kultur på recept. Andra områden hon är engagerad i är äldreområdet samt psykisk hälsa.