FOU Logotyp

Länkar

Sörmlands samverkanswebb: https://samverkan.dll.se/for-vardgivare/narvard/informationsoverforing/#Sip

Här finns riktlinjer och överenskommelser som gäller i Sörmland.

 

Uppdrag psykisk hälsa: https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/sip/

Här finns länkar till utbildningar, material och verktyg för all olika typer av SIP.

 

SIP-information på SKL: https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/samordnadindividuellplansip.samordnadindividuellplan.html

Det är i stort samma information och länkar som uppdrag psykisk hälsa.

Frågor och svar om SIP på Socialstyrelsens hemsida: http://www.socialstyrelsen.se/fragorochsvar/samordnadindividuellplan-sip

Här svarar socialstyrelsen på vanliga frågor om SIP 

Information till barn/unga och familj från BUP.se: http://www.bup.se/sv/Rad-och-fakta/behandling-och-hjalp/sip--samordnad-individuell-plan/