FOU Logotyp

Levande bibliotek

Ett levande bibliotek består av personer som har erfarenhet av att vara brukare, klienter, patienter eller närstående och som kan ha mycket att bidra med i utvecklingen av socialtjänst och hälso- och sjukvård. Levande bibliotek är ett sätt att ta tillvara på sådana erfarenheter.

Verksamheter med pågående utvecklingsarbete kan låna erfarna personer som inspiration i detta arbete. De erfarna personerna kommer att ha olika ålder, bakgrund och erfarenhet av kontakter med socialtjänst och hälso- och sjukvård. Gemensam nämnare för de erfarna i biblioteket är en vilja att bidra med sina berättelser och erfarenheter. De kan komma att medverka i till exempel projekt- och utvecklingsarbete, på utvecklingsdagar, workshops, introduktionsutbildningar eller konferenser.

FoU i Sörmland har fått i uppdrag att bygga upp ett levande bibliotek för länet. Under 2019 pågår arbetet med att rekrytera erfarna till det levande biblioteket. Samtidigt pågår också arbetet med att inspirera verksamheter inom kommunernas socialtjänst och regionens hälso- och sjukvård att utnyttja denna möjlighet till nya perspektiv.

Om du blir intresserad av att ingå i biblioteket med dina erfarenheter, kan du kontakta Lina Larsson eller Anita Segring.

Anita Segring

Utvecklingsledare

E-post: anita.segring@fou.sormland.se
Tel: 016-541 40 36

Lina Larsson

Forskningsledare/Utvecklingsledare

E-post: lina.larsson@fou.sormland.se
Tel: 016-541 40 35