FOU Logotyp

Samverkan kring äldre i Sörmland

Nätverk utvecklingsledare äldre

SKL drev under 2018 ett nätverk för utvecklingsledare inom äldreområdet. Nätverket delade kunskap och erfarenheter i syfte att få till en bra samverkan vid utskrivning från sjukhus i hela landet. Från FoUiS Sörmland deltog en utvecklingsledare och från närvård Sörmland deltog två närvårdskoordinatorer. Den stora frågan var vilka de bästa metoderna är för att äldre ska få en trygg sammanhållen vård oavsett vårdgivare och boendeform? För att hitta svaret behöver alla ingående verksamheter hitta former för samverkan med utgångspunkt i vad som är viktigt för den äldre.

Fokus låg också på frågor hur vi identifierar vilka personer som har behov av samordnad individuell plan (SIP) och på hur vi kan förhindra onödig sjukhusvård genom ett systematiskt och strukturerat preventivt arbetssätt.

Nätverket är nedlagt på grund av att den nya regeringen inte beslutat hur de kommer att jobba vidare med äldrefrågorna.