FOU Logotyp

Områden

Under sidan områden ligger det mesta av vårt arbete samlat. Vi har delat upp det enligt nedan:

Huvudområden

Dessa områden täcker upp de grupper av brukare/patienter/målgrupper, som vårt arbete, inom alla våra områden, syftar till att göra det så bra som möjligt för.

 • Barn & Unga
 • Vuxna
 • Äldre

EBP - Evidensbaserad praktik

Allt vårt arbete ska bygga på evidensbaserad praktik, därför har vi lagt våra flesta arbetsområden under denna rubrik. Det betyder inte att områdena som inte ligger under rubriken EBP inte bygger på evidens. Områden du hittar här är:

 • Anhörigstöd
 • Delaktighet
 • Evidensbaserad praktik
 • Funktionshinder
 • Missbruk och beronde
 • Psykisk hälsa
 • RSS kvinnofrid
 • SIP-Samordnad Individuell Plan
 • Systematisk uppföljning

Innovation

Vi har valt att lägga områden knutna till innovation under en egen rubrik för att göra det lättare att hitta på sidan.

 • Digitalisering och välfärdsteknik
 • Tjänstedesign

 

 

 

 

Lena Stenbrink

Kommunikatör

E-post: Lena.Stenbrink@fou.sormland.se
Tel: 016-541 40 32