FOU Logotyp

Lediga tjänster

FoU i Sörmlands (FoUiS) uppdrag är att stödja utveckling av en evidensbaserad praktik i länet med syfte att erbjuda patienter, brukare och anhöriga insatser som bygger på bästa tillgängliga kunskap. Vi arbetar med forskning och utveckling inom socialtjänstens område och angränsande delar inom hälso- och sjukvården i Sörmland. Vår uppgift är att bidra till kunskapsutveckling, delaktighet samt att stimulera samverkan kring forskning, utveckling och innovation. FoUiS är en länsgemensam resurs för alla kommunerna och landstinget i Sörmland.

Tre utvecklingsledare med olika inriktningar

Barn och unga 100 %, Kvinnofridssatsning 50 %, Äldre 50 %

Som utvecklingsledare på FoU i Sörmland ingår du i länets regionala samverkans- och stödstruktur för kunskapsutveckling inom socialtjänsten och närliggande hälso- och sjukvård. Det innebär att du har kunskap om implementering, uppföljning och analys samt erfarenhet av att leda förbättringsarbete. Du kommer att arbeta både självständigt och i team. Ansökningstiden har gått utoch inkomna ansökningar behandlas.

Annons tre utvecklingsledare (pdf)

En forskningsledare

Att vara forskningsledare på FoUiS är engagerande och varierande. Bland annat stödjer du implementeringen av evidensbaserade metoder, identifierar angelägna forsknings- och utvecklingsområden och handleder och bistår personal när det gäller teoretisk och metodologisk kunskapsutveckling. 
Ansökningstiden har gått utoch inkomna ansökningar behandlas.

Annons forskningsledare (pdf)

En Projektledare

Uppdraget är att utveckla och driva en nystartad nod för välfärdsteknik och digitalisering i Sörmland. Du kommer att arbeta både självständigt och tillsammans med en forskningsledare från FoUiS och en processledare med teknikkompetens från Hjälpmedelscentralen. 
Ansökningstiden har gått utoch inkomna ansökningar behandlas.

Bakgrund till noden (pdf)

Annons projektledare (pdf)


Tjänsterna är lokaliserade till Eskilstuna med regionalt uppdrag. Tillträde snarast.

Ansökan

Ansökan skickas till FoU i Sörmland innehållande uppgift om nuvarande anställning, meritförteckning och personligt brev.

Ansökningstiden för samtliga tjänster har gått utoch inkomna ansökningar behandlas.

Välkommen med din ansökan via e-post till  info@fou.sormland.se

Kontaktperson Carina Forsman Björkman, FoU i Sörmland, carina.forsman@fou.sormland.se

016-541 40 31

Carina Forsman Björkman

FOU Chef

E-post: carina.forsman@fou.sormland.se
Tel: 016-541 40 31
Mobil: 0703-48 87 09