FOU Logotyp

Lediga tjänster

Forskning och Utveckling i Sörmland (FoUiS) är en forsknings- och utvecklingsenhet med uppdrag att stödja utvecklingen av evidensbaserad praktik inom kommuner och region i Sörmland. Syftet är att patienter och brukare ska få insatser som bygger på bästa tillgängliga kunskap. FoUiS arbetar med forskning och utveckling inom hela socialtjänsten och angränsande hälso-och sjukvård i Sörmland. Vi arbetar genom att tillvarata och praktiskt omsätta erfarenheter av utvecklingsarbete och forskningsresultat inom områden av särskild betydelse i länet. På enheten arbetar idag cirka nio personer med forskning, utvärdering och andra former av kompetensstöd till regionen och medlemskommunerna.

Just nu söker vi en Doktorand

Vi söker vi nu en heltidsdoktorand på fyra år till ett projekt som handlar om äldre och psykisk ohälsa.
Projektet utgår från en planerad multicenterstudie (Region Västmanland, Sörmland och Örebro), som handlar om psykologisk korttidsbehandling av mild till måttlig depression hos äldre i primärvården.
Ett fokus kommer att vara inom området preventivt arbete där fysisk aktivitet är centralt.

Som doktorand kommer du delta i framskrivning av projektplan och etisk ansökan och har därmed möjlighet att påverka utformningen av ditt doktorandprojekt.

Läs mer och ansök: https://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/lediga-jobb/jobb/?id=22385&query=doktorand&occupationdescription=&region=0

Information om tjänsten lämnas av
FoU-chef Marina Arkkukangas, 016-541 40 31
Fackliga företrädare söks via växel, 0155-24 50 00.