FOU Logotyp

Lediga tjänster

Just nu har vi inga utlysta tjänster.

FoU i Sörmlands (FoUiS) uppdrag är att stödja utveckling av en evidensbaserad praktik i länet med syfte att erbjuda patienter, brukare och anhöriga insatser som bygger på bästa tillgängliga kunskap. Vi arbetar med forskning och utveckling inom socialtjänstens område och angränsande delar inom hälso- och sjukvården i Sörmland. Vår uppgift är att bidra till kunskapsutveckling, delaktighet samt att stimulera samverkan kring forskning, utveckling och innovation. FoUiS är en länsgemensam resurs för alla kommunerna och landstinget i Sörmland.

FoU-chef - intervjuer pågår

Vi söker dig som vill leda, utveckla och driva FoU i Sörmlands arbete.

>Läs mer

 


Tjänsten är lokaliserade till Eskilstuna med regionalt uppdrag.

Ansökan

Ansökan skickas via länken på Landstinget Sörmlands sida >Länk

Information om tjänsten lämnas av
Verksamhetschef för regionalt stöd, socialtjänst och vård Monika Agnedal, 070-338 35 55.
Representanter ur FoUiS ledningsgrupp:
Utvecklingsledare Anita Segring, 016-541 40 36, 073-950 14 78.
Forskningsledare Õie Umb Carlsson, 016-541 40 34.
Fackliga företrädare söks via växel, 0155-24 50 00.

Carina Forsman Björkman

FOU Chef

E-post: carina.forsman@fou.sormland.se
Tel: 016-541 40 31
Mobil: 0703-48 87 09