FOU Logotyp

FoU i Sörmlands styrelse

Styrelsen för FoU i Sörmland består av representanter utvalda från Länsstyrgrupp Närvård. Styrelserepresentanterna är utvalda för att representera de områden som FoU i Sörmland har uppdrag att arbeta med. Detta innebär att representanterna företräder hela länet, inte den egna kommunen eller landstinget.

Ledamöter

Graham Owen, Socialchef, Trosa kommun (Ordförande)

Mehmed Hasanbegovic, Socialchef, Eskilstuna kommun

Mari Kamp Westerberg, Divisionschef psykiatri och funktionshinder, Region Sörmland

Åsa Högnäs Bredell, Närvårdskoordinator, Region Sörmland

Monika Agnedal, Verksamhetschef, Regionalt stöd och samverkan Sörmland

Marina Arkkukangas, FoU-chef, FoU i Sörmland

Adjungerande

Mats Henningsson, Enhetschef PRIMUS, Region Sörmland

Staffan Eriksson, Forskningshandledare, FoU-centrum Region Sörmland

Munir Dag, Avdelningschef socialt arbete, HVV