FOU Logotyp

FoUiS-Nytt 2021:1

I den här nyhetssammanställningen kan du läsa en ny artikel om fallprevention och evidens, om inspirationsdagar om nutrition och om demens, om utvecklingsarbetet Nära Vård och förstås om tre nya avsnitt av FoU-podden. Du kan också se en ny film om delaktighetsmodellen. Till höger, eller längst ned i brevet, hittar du också vilka arrangemang som är på gång. Notera till exempel de öppna, digitala föreläsningarna om suicidprevention, som ges den 21 dec och 4 januari.

Lär känna våra medarbetare >här

Du följer väl oss även på sociala media? Se alla kanaler under kontakt.

På gång

15 SEP
Vägledarutbildning delaktighetsmodellen - FULLT

Delaktighetsmodellen underlättar en jämlik dialog mellan två olika grupper där det finns en maktobalans. Arbetssättet kan även användas som ett kvalitativt verktyg för användardriven verksamhetsutveckling. Modellen skapar förutsättningar för verksamhetsnära inflytande och delaktighet.

Läs mer >>
24 NOV
Träff för vägledare i Delaktighetsmodellen

Syftet med träffen är erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling och implementering av delaktighetsmodellen.

Läs mer >>