FOU Logotyp

FoUiS-Nytt 2020:1

I den här nyhetssammanställningen kan du läsa om en ny vetenskaplig artikel för markörer för fallrisk, ett webbinarium om digitalisering och funktionshinder, en ny rutin för nutritionsbehandling vid Covid-19, verksamhetsutveckling tillsammans med användaren, filmen Välfärdsteknik i virustider, samt om tre nya avsnitt av FoU-podden. Till höger, eller längst ned i brevet hittar du också vilka arrangemang som är på gång.

På gång

15 SEP
Vägledarutbildning delaktighetsmodellen - FULLT

Delaktighetsmodellen underlättar en jämlik dialog mellan två olika grupper där det finns en maktobalans. Arbetssättet kan även användas som ett kvalitativt verktyg för användardriven verksamhetsutveckling. Modellen skapar förutsättningar för verksamhetsnära inflytande och delaktighet.

Läs mer >>
24 NOV
Träff för vägledare i Delaktighetsmodellen

Syftet med träffen är erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling och implementering av delaktighetsmodellen.

Läs mer >>