FOU Logotyp

FoUiS-Nytt 2019:4

App för fallprevention nu gratis

Bild från appen OTAGO classic

Från och med första oktober är appen OTAGO classic gratis! Otago är ett individuellt anpassat träningsprogram för äldre över 65 år.Träningen har bevisat fallförebyggande effekt och kan nu laddas ned gratis >från Google play.

Ny forskningsledare på gång

Mycket är på gång på FoU i Sörmland, bland annat ska personalstyrkan utökas med en ny forskningsledare. Ansökningstiden för tjänsten har nu gått ut och vi hoppas kunna presentera vår nya kollega i nästa nyhetsbrev.

Välfärdsteknik

NVD
Noden för välfärdsteknik och digitalisering (NVD) har inlett ett samarbete med regionerna Uppsala, Sörmland, Västmanland, Örebro och Östergötland. Syftet är att förbättra innovationsklimatet i vården.

NVD-bloggen
Noden för välfärdsteknik och digitalisering (NVD) har startat en blogg för omvärldsbevakning inom området välfärdsteknik och digitalisering. >Bloggen

Underlätta din vardag 3.0
Den 24 september arrangeras välfärdsteknikmässan underlätta din vardag 3.0. Alla är välkomna, men huvudsaklig målgrupp är 65 + >Läs mer

Vecka 40 - Fallpreventionsveckan

Under vecka 40, 30 september – 6 oktober genomförs en årlig nationell kampanj  som uppmärksammar hur man själv kan minimera risken för att falla. Årets Kampanjen har tre teman: mat, motion och medicin och i Sörmland erbjuds många extra aktiviteter den här veckan. >Läs mer

Vecka 41 - Anhörigveckan

En familj med mamma, morfar och dotter som blåser såpbubblor

Den 7-11 oktober pågår anhörigveckan med massor av föreläsningar och aktiviteter i Eskilstuna. Bland annat håller FoUiS en öppen föreläsning om barn som anhöriga. Även andra kommuner har aktiviteter, t ex en anhörigdag i Katrineholm den 8 oktober. >Läs mer

Nytt nationellt nätverk

Den 12-13 september startade SKL upp det nationella nätverket för regional samverkan för äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård. Nätverket är en gemensam plats för information- och erfarenhetsutbyte och ett viktigt stöd i arbetet med kunskapsutveckling och förbättringsarbete inom äldreomsorgen och den kommunala hälso- och sjukvården. Utvecklingsledare från FoU representerar Sörmland i Nätverket. >Läs mer

Samverkansråden

Palliativa rådets populära utbildningsdagar genomförs i oktober på tre platser i länet. Bara tillfället i Eskilstuna har platser kvar. >Läs mer (pdf). De flesta råden har genomfört sina första möten för hösten och även jobbat vidare med sina respektive hemsidor. Fallpreventionsrådet arbetar med fallvpreventionsveckan och rådet för vård och omsorg vid demenssjukdom kommer att hålla tre workshops i november. >Läs mer om råden

FoU-podden  - Nya avsnitt

Medverkande i avsnitt 25 om välfärdsteknik.

Nu finns 6 nya avsnitt av FoU-podden! De senaste avsnitten handlar om Judo som fallförebyggande träning, samverkan kring tjänstedesign, Evidensbaserad praktik, våld i nära relation/RSS-kvinnofrid respektive välfärdsteknik för äldre. Du hittar FoU-podden där poddar finns och på vår hemsida. Sprid gärna podden till alla som kan vara intresserade!

Vi söker forskningspersoner

Nu ska ett forskningsprojekt kring delaktighet i SIP dra igång. Under hösten 2019 och våren 2020 ska data samlas in genom intervjuer och observationer av SIP-möten. Vi söker nu personer som kan ingå i studien. >Läs mer

Rapporter

>Du hittar våra rapporter och kortversioner av rapporter här

PS: Alla ämnen för rapporterna har tagits upp i varsitt avsnitt av FoU-podden.


Lär känna våra medarbetare här

Du följer väl oss även på sociala media?  se alla kanaler under kontakt.

På gång

System.ArgumentNullException: Value cannot be null.
Parameter name: content
  at Umbraco.Web.PublishedContentExtensions.<EnumerateDescendants>d__140.MoveNext()
  at System.Linq.Enumerable.WhereEnumerableIterator`1.MoveNext()
  at System.Linq.Buffer`1..ctor(IEnumerable`1 source)
  at System.Linq.OrderedEnumerable`1.<GetEnumerator>d__1.MoveNext()
  at System.Linq.Enumerable.<TakeIterator>d__25`1.MoveNext()
  at System.Linq.Buffer`1..ctor(IEnumerable`1 source)
  at System.Linq.Enumerable.ToArray[TSource](IEnumerable`1 source)
  at ASP._Page_Views_MacroPartials_Visa_senaste_aktivitets_inläggen_cshtml.Execute() in d:\Webbar\fou2018bs4\Views\MacroPartials\Visa senaste aktivitets inläggen.cshtml:line 28
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Web.Mvc.ControllerExtensions.RenderViewResultAsString(ControllerBase controller, ViewResultBase viewResult)
  at Umbraco.Web.Macros.PartialViewMacroEngine.Execute(MacroModel macro, IPublishedContent content)
  at umbraco.macro.LoadPartialViewMacro(MacroModel macro)
  at umbraco.macro.renderMacro(Hashtable pageElements, Int32 pageId)
  at Umbraco.Web.UmbracoComponentRenderer.RenderMacro(macro m, IDictionary`2 parameters, page umbracoPage)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_macro_cshtml.Execute() in d:\Webbar\fou2018bs4\Views\Partials\Grid\Editors\Macro.cshtml:line 15
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_base_cshtml.Execute() in d:\Webbar\fou2018bs4\Views\Partials\Grid\Editors\Base.cshtml:line 20