FOU Logotyp

FoUiS-Nytt 2019:3

Grundkurs i tjänstedesign

två personer fyller i blanketter, man ser bara händerna

Den 16-17 maj höll FoUiS och Hållbar regional utveckling, Region Sörmland en grundkurs i tjänstedesign. Femton engagerade medarbetare från Oxelösund, Katrineholm och Region Sörmland fick under två dagar prova på tjänstedesignmetoder och lära sig mer om hur de kan jobba med utvecklingsarbete utifrån användarens behov. Nästa kurstillfälle är den 19-20 september 2019. Inbjudan med mer information kommer inom kort.

>Läs mer om kursen

Ladda ned OTAGO classic!

Skärmklipp från appen Otago classicSkärmklipp från appen OTAGO classic

OTAGO är ett individuellt anpassat träningsprogram för äldre över 65 år. Det kräver inte så mycket utrustning, vilket möjliggör träning i hemmet. Träningen är strukturerad och programmet innehåller bland annat olika övningar för benstyrka och dynamiska balansövningar nu kan du >Ladda ned appen!

Inspirationsdag Individbaserad systematisk uppföljning

Anna Ekholm visar en blankett för att fylla i nattfastaAnna Ekholm visar exempel på systematisk uppföljning

Den 22 maj genomfördes en inspirationsdag om individbaserad systematisk uppföljning. Dagens fråga var: Hur vet vi att våra insatser gör nytta?

Dagen riktade sig till personer/team som jobbar med kvalitets- och analysarbete inom socialtjänst och vård- och omsorg. >Läs mer

Studiecirkel om utmanande beteende planeras

I början av 2020 kommer FoU i Sörmland i samarbete med Eskilstuna kommun köra igång en ettårig studiecirkel för baspersonal. >Läs mer

Lyckad MI-utbildning genomförd

Kursdeltagare lyssnar på Steve Wicks som står i förgrunden med ryggen mot kameran

Förra veckan avslutades MI-Grundutbildning med Steve Wicks.  Deltagare var personal från 7 av länets 9 kommuner samt från regionen. Totalt 34 personer deltog under utbildningens 3 dagar.

Samverkansråden

Palliativa rådet: Nu går det att anmäla sig till utbildningsdagarna i palliativ vård och omsorg, som kommer att genomföras på tre orter i länet i oktober. >Läs mer  >Läs mer om råden

FoU-podden  4 nya avsnitt

Matilda, Ingela och Jonas

Medverkande i avsnittet om palliativ vård

Vi har nu hunnit spela in 19 avsnitt av  FoU-podden och vi skulle vara tacksamma om ni ville sprida till alla som kan vara intresserade av något av de ämnen vi tar upp. De senaste avsnitten handlar om forskningsprojektet IVRIS, palliativ vård, systematisk uppföljning respektive korttidsboende för barn och unga. Du hittar FoU-podden där poddar finns och på vår hemsida .

Nya rapporter

Kartläggning - Hälsoundersökningar av barn och unga
Översiktsrapport 2019:2

SIP i Sörmland - Utvärdering av utvecklingsarbete 2014-2017
Utvärderingsrapport 2019:2

Kartläggning RSS Kvinnofrid - De sörmländska kommunernas arbete mot våld i nära relation 2019
Översiktsrapport 2019:1

>Du hittar våra rapporter och kortversioner av rapporter här

PS: Alla ämnen för rapporterna har tagits upp i varsitt avsnitt av FoU-podden utom RSS Kvinnofrid som kommer ut i höst.

 


Lär känna våra medarbetare här

Du följer väl oss även på sociala media?  se alla kanaler under kontakt.

På gång

System.ArgumentNullException: Value cannot be null.
Parameter name: content
  at Umbraco.Web.PublishedContentExtensions.<EnumerateDescendants>d__140.MoveNext()
  at System.Linq.Enumerable.WhereEnumerableIterator`1.MoveNext()
  at System.Linq.Buffer`1..ctor(IEnumerable`1 source)
  at System.Linq.OrderedEnumerable`1.<GetEnumerator>d__1.MoveNext()
  at System.Linq.Enumerable.<TakeIterator>d__25`1.MoveNext()
  at System.Linq.Buffer`1..ctor(IEnumerable`1 source)
  at System.Linq.Enumerable.ToArray[TSource](IEnumerable`1 source)
  at ASP._Page_Views_MacroPartials_Visa_senaste_aktivitets_inläggen_cshtml.Execute() in d:\Webbar\fou2018bs4\Views\MacroPartials\Visa senaste aktivitets inläggen.cshtml:line 28
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Web.Mvc.ControllerExtensions.RenderViewResultAsString(ControllerBase controller, ViewResultBase viewResult)
  at Umbraco.Web.Macros.PartialViewMacroEngine.Execute(MacroModel macro, IPublishedContent content)
  at umbraco.macro.LoadPartialViewMacro(MacroModel macro)
  at umbraco.macro.renderMacro(Hashtable pageElements, Int32 pageId)
  at Umbraco.Web.UmbracoComponentRenderer.RenderMacro(macro m, IDictionary`2 parameters, page umbracoPage)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_macro_cshtml.Execute() in d:\Webbar\fou2018bs4\Views\Partials\Grid\Editors\Macro.cshtml:line 15
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_base_cshtml.Execute() in d:\Webbar\fou2018bs4\Views\Partials\Grid\Editors\Base.cshtml:line 20