FOU Logotyp

FoUiS-Nytt 2019:1

RSS Kvinnofrid

En kvinna går på en skogsstig

FoU i Sörmland har fått i uppdrag att arbeta med den nya nationella satsningen RSS Kvinnofrid. Syftet är att öka kunskap och kapacitet hos kommuner, landsting och regioner så att det våldsförebyggande arbetet utvecklas och stödet till våldsutsatta blir bättre. >Läs mer

Vägledarutbildning DMO

Deltagare på uppstarten av vägledarutbildningenDeltagare i uppstarten av vägledarutbildningen

Den 14 februari var det uppstartsträff för vår vägledarutbildning i delaktighetsmodellen. Delaktighetsmodellen är ett arbetssätt som underlättar jämlik dialog mellan två olika grupper där det finns en maktobalans till exempel brukare och personal, brukare och beslutsfattare eller personal och chefer. >Läs mer här

Nod för Välfärdsteknik/digitalisering har startat

Nu är noden för välfärdsteknik och digitalisering igång. Under den kommer flera olika forskningsprojekt att ligga, exempelvis Previct och Mollii, läs mer om dem under sidan forskning. >Läs mer om noden

Träff för nod för tjänstedesign

Tredje träffen för noden för tjänstedesign handlade mycket om att inspireras av varandra och dela erfarenheter, men också om innovationsbarometern. >Läs mer 

Fyra nya avsnitt av FoU-podden

Deltagare i avsnitt 11 av FoU-podden

Flera nya avsnitt av FoU-podden är publicerade. Avsnitt 9 handlar om hälsoundersökning av placerade barn, avsnitt 10 om Noden för välfärdsteknik och digitalisering, avsnitt 11 om DMO - Delaktighetsmodellen och avsnitt 12 om FoU i Sörmland.  Du hittar FoU-podden där podcasts finns samt SoundCloud, på vår hemsida och på vår YouTube-kanal. 

Samverkansråden i FoUiS Regi

Från och med 2019 ligger alla samverkansråden; Fallpreventionsrådet, Palliativa rådet, Nutritionsrådet, Rådet för barns rätt som anhöriga och Rådet för vård och omsorg om personer med demenssjukdom på vår hemsida och Matilda Gränsmark är samordnare och processledare för alla råden, utom barns rätt som anhöriga där Marie Wallin är  processledare.  >Läs mer om råden

Systematisk uppföljning

Har du koll på hur det går för dina klienter? Är insatserna olika beroende på kön, ålder eller bostadsort? Under våren 2019 bjuder vi in till en introduktionsdag med workshop kring systematisk uppföljning i Socialtjänsten.  >Läs mer

Ny chef på FoU i Sörmland

Carina Forsman Björkman och Marina Arkkukangas

Snart är det dags för vår chef Carina Forsman Björkman att gå i pension och det är nu klart vem hennes efterträdare blir. Från och med den 1 april är Marina Arkkukangas chef på FoU i Sörmland. >Läs mer

Ny statistiker

Statistiker Anna och HasseAnna Ekholm och Hans Eriksson, Hasse introducerar Anna på det nya jobbet.

Den 1 februari gick vår Statistiker Hans Eriksson i pension och Anna Ekholm tog över. Anna kommer bland annat att fungera som statistikstöd, vilket exempelvis innebär att hjälpa till med enkätkonstruktion, sammanställningar och statistiska analyser. >Läs mer

Även våra forskningsledare Ulla Beijer och Õie Umb Carlsson har gått i pension.


Forskning

För att du lättare ska hitta har vi skapat en egen sida för forskning, uppdelat i pågående forskning och avslutad forskning, bland annat om Livskvalitet  >sidan forskning

>Du hittar våra rapporter och kortversioner av rapporter här

PS: Alla ämnen för rapporterna har tagits upp i varsitt avsnitt av FoU-podden.


Lär känna våra medarbetare här

Du följer väl oss även på sociala media? se alla kanaler under kontakt.

På gång

System.ArgumentNullException: Value cannot be null.
Parameter name: content
  at Umbraco.Web.PublishedContentExtensions.<EnumerateDescendants>d__140.MoveNext()
  at System.Linq.Enumerable.WhereEnumerableIterator`1.MoveNext()
  at System.Linq.Buffer`1..ctor(IEnumerable`1 source)
  at System.Linq.OrderedEnumerable`1.<GetEnumerator>d__1.MoveNext()
  at System.Linq.Enumerable.<TakeIterator>d__25`1.MoveNext()
  at System.Linq.Buffer`1..ctor(IEnumerable`1 source)
  at System.Linq.Enumerable.ToArray[TSource](IEnumerable`1 source)
  at ASP._Page_Views_MacroPartials_Visa_senaste_aktivitets_inläggen_cshtml.Execute() in d:\Webbar\fou2018bs4\Views\MacroPartials\Visa senaste aktivitets inläggen.cshtml:line 28
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Web.Mvc.ControllerExtensions.RenderViewResultAsString(ControllerBase controller, ViewResultBase viewResult)
  at Umbraco.Web.Macros.PartialViewMacroEngine.Execute(MacroModel macro, IPublishedContent content)
  at umbraco.macro.LoadPartialViewMacro(MacroModel macro)
  at umbraco.macro.renderMacro(Hashtable pageElements, Int32 pageId)
  at Umbraco.Web.UmbracoComponentRenderer.RenderMacro(macro m, IDictionary`2 parameters, page umbracoPage)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_macro_cshtml.Execute() in d:\Webbar\fou2018bs4\Views\Partials\Grid\Editors\Macro.cshtml:line 15
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_base_cshtml.Execute() in d:\Webbar\fou2018bs4\Views\Partials\Grid\Editors\Base.cshtml:line 20