FOU Logotyp

FoU-bloggen

Välkommen till FoU-bloggen!

Det primära syftet med FoU i Sörmlands blogg är att erbjuda intresserade i länet korrekt och aktuell omvärldsbevakning. Omvärldsbevakningen omfattar regionala, nationella och internationella perspektiv. I vissa inlägg berättar vi om vår egen verksamhet, i andra inlägg berättar vi vad som händer inom våra områden i vår omvärld. Det innebär inte att FoU i Sörmland står bakom, stöder eller tar ställning kring allt innehåll som delas i bloggen.

>Tillbaka till de senaste inläggen

news image

Stöd och inspiration - för dig som arbetar med välfärdsteknik och ehälsa i Sörmland!

För dig som jobbar inom kommunal hälso- och sjukvård och socialtjänst finns nu både det nationella kunskapsstödet för e-hälsa på ehälsomyndigheten och SKR:s Kompetenscenter Välfärdsteknik. På dessa siter kan du hitta allt från information om vad välfärdsteknik är till stöd, vägledning och inspiration.


 Publicerat den 27 apr 2023
Läs mer >>
news image

Ny vägledning för digitalisering – inom socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård i Sörmland

En länsgemensam digitaliseringsstrategi för socialtjänst samt angränsande hälso- och sjukvård är nu antagen som ett styrande dokument för gemensamma satsningar som rör välfärdsteknik och digitalisering. Tanken är att den ska vara ett vägledande dokument för varje huvudmans interna arbete med digitalisering.


Läs mer >>
news image

Kan Virtual Reality hjälpa barn med ADHD?

En ny experimentell studie från Italien, har undersökt om VR (Virtual Reality) och verktyget IAmHero* kan användas för att förbättra kognitiva förmågor hos barn med ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). Deltagare i studien var barn i åldersgruppen 5–12 år.  


Läs mer >>
news image

SKR fortsätter att finansiera Kompetenscenter välfärdsteknik

Kompetenscenter Välfärdsteknik är en nationell satsning som genomförts under åren 2020-2022 via SKR. Syftet har varit att på olika sätt stödja Sveriges kommuner med att utveckla äldreomsorgen med hjälp av välfärdsteknik och digitala metoder. Nu har kompetenscentret fått grönt ljus att fortsätta även under 2023.


Läs mer >>
news image

Kontinuitet har många fördelar - men hur skapar vi det?

En förutsättning för att bygga relationer, och med det även trygghet, är kontinuitet. Forskning visar dessutom att kontinuitet har många fördelar, både när det gäller hälsa och kostnader. Men hur skapar vi kontinuitet i vården?


Läs mer >>
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Nästa
Kategorier
Kurs Kompetensutveckling Hälsa Träning Teknik Digitalisering Bloggen NVD Välfärdsteknik Infrastruktur Offentlig sektor Samordning Föredrag Temadag Tips Äldreomsorg Forskning Missbruk Projekt Utvärdering SKL socialtjänsten mässa poddcast föreläsning Robotar VR Skärmtid Implementation Depression Självhjälp FN-rapport Välfärdsstaten Socialstyrelsen Uppföljning Primärvård Beställarnätverk IFO App Fallprevention Kameratillsyn Utredning Äldresomsorg Sjukvård Hjälpmedel Innovation Testbädd Visningsmiljö Utbildning Vision e-hälsa 2025 Inkludering Utanförskap Debatt Evidens Webbutbildning Covid-19 Krishantering Distansmöten Film Seniorer Eskilstuna Modellkommun Regeringen SKR Välfärden Delaktighet Kunskap funktionshinder inspiration testmiljö öppet hus Nätverk Samverka Webbplats Äldre Kommun e-hälsa Fallstudier Lärdomar Nyttoeffekter Nyhetsbrev Framtid Omsorg Vård Nationell strategi Enkät Hälso och sjukvård Rapport åsikter Norden Vård och omsorg ehälsomyndigheten Psykisk hälsa FoU Omvärldsbevakning Hälsofrämjande Pandemi arbetssätt Effekter e-tjänster Exempel Nytta verktyg Kompetenscenter välfärdsteknik Förändringsarbete Guide Förändringsledning Forte Ombud Region Informationssäkerhet KLASSA FoU-bloggen Näravård Våldsutsatthet Riktlinjer Nära vård Brukarinflytande Forummetoden Folkhälsa Stimulansmedel Ensamhet Liv&HÄlsa Barn och unga forskardag kreativitiet RSS Kvinnofrid Miljö etik etikprövning invånare Medborgare Sörmland kunskapsstöd personcentrerad Vårdihemmet digitaliseringsstrategi vägledning ehälsa Omställning Slutkonferens FaR Friskvård Natur