FOU Logotyp

Vuxna

Områden vi arbetar med:

  • Missbruk och beroende
  • SIP - samordnad individuell plan,
  • Funktionshinder

Vi arrangerar:

  • Metodutbildningar
  • Psykiatrins dag
  • Baskurs i riskbruk, missbruk och beroende

Asvariga för området:

Elisabeth Björk Andersson

Liv Mannberg,

Elisabeth Björk Andersson

Utvecklingsledare

E-post: elisabeth.b.andersson@fou.sormland.se
Mobil: 073-950 82 92