FOU Logotyp

Kurser & aktiviteter

03 JUN
Halvdag om TRANSITION

TRANSITION - STRUKTURERAT BOENDESTÖD FÖR ÖVERGÅNGEN TILL VUXENLIVET Unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har ofta särskilda svårigheter under övergången till vuxenlivet. Det kan få livslånga konsekvenser för individen och medföra omfattande samhällskostnader.

Läs mer >>
04 JUN
Träff för erfarenhetsutbyte funktionshinderområdet - LSS-handläggare

Erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och informationsspridning kring gemensamma frågor för länets funktionshinderverksamheter.

Läs mer >>
05 JUN
Nod för tjänstedesign träff 4

Vid den fjärde träffen för noden för tjänstedesign, träffas vi för att ta del av kunskapsfördjupning, dela erfarenheter och för att inspirera varandra.

Läs mer >>
10 JUN
Utbildning i MI - Motiverande Samtal

MI är en metod och ett förhållningssätt för kommunikation, där du steg för steg stödjer och uppmuntrar till en livsstilsförändring.

Läs mer >>
24 SEP
Underlätta din vardag 3.0 - Välfärdsteknik

Vi bjuder på teknik för nytta och nöje, praktiska tips och råd, utställning, föreläsningar, kaffe

Läs mer >>