FOU Logotyp

Mål

FoU i Sörmlands uppdrag är:

 

 • att bidra till utveckling av kunskap,
  spridning av kunskap
  och kunskapsanvändning

 

 • att främja och utveckla former för
  inflytande för patienter och brukare,

 

 • att gynna samverkan kring forskning,
  utveckling och innovation.

Marina Arkkukangas

FoU-chef

E-post: marina.arkkukangas@fou.sormland.se
Tel: 016-541 40 31