FOU Logotyp

Barn och unga

Vi vill:

Stödja kommunernas, hälsovårdens och sjukvårdens arbete

för barn och unga som är i behov av stöd,

eller som har risk för psykosociala problem

Områden vi arbetar med:

  • Utbildning för personal i SIP - Samordnad individuell plan
  • Introduktion för socialsekreterare,
  • Samverkan mellan kommuner och region
    då barns och ungas hälsa ska undersökas
    när de placeras

Forskning:

  • Om små barns trygghet - en samtalsmodell
  • Forskningscirklar om barns delaktighet

Asvariga för området:

Camilla Hesselback

med flera

Camilla Hesselbäck

Utvecklingsledare

E-post: camilla.hesselback@fou.sormland.se
Tel: 016-541 40 39
Mobil: 073-950 47 11

Lyssna på FoU-podden om barn och unga

Bild FoU-podden.jpg