FOU Logotyp

Äldre

Vi vill:

  • Stärka samverkan mellan kommuner och region
  • Sätta äldres behov i centrum

Områden vi arbetar med:

  • kost och näring för äldre
  • SIP - samordnad individuell plan,
  • att hindra fall
  • välfärdsteknik
  • och demenssjukdomar.

Asvariga för området:

Anita Segring,

Helena Forssel,

Liv Mannberg,

och Marina Arkkukangas.

Anita Segring

Utvecklingsledare

E-post: anita.segring@fou.sormland.se
Tel: 016-541 40 36

Lyssna på FoU-podden om äldre