FOU Logotyp

Välkommen till FoU i Sörmland!

FoU i Sörmland och

den här hemsidan

riktar sig till medarbetare

inom Sörmlands kommuner

och Region Sörmland.

FoU i Sörmland:

 

  • är en bro mellan teori och praktik

 

  • stödjer praktik baserad på bevis och forskning

 

  • arbetar för kommuner och Region Sörmland

 

  • arbetar för insatser som bygger på bästa kunskap
    för patienter och brukare.

Tillgänglig information om Corona

Myndigheten för delaktighet

delar de tillgänglig information om

covid-19 och smittspridningen.

>Teckenspråkstolkad information om covid-19

Riksförbundet DHB

finns ett bildstöd

för att minska smittspridning

>Till bildstödet

 

Vi som jobbar här

>>Du hittar oss här