FOU Logotyp

Suicidprevention

Suicid är ett folkhälsoproblem och en mänsklig tragedi, som inte bara påverkar offren utan också innebär ett stort lidande för närstående och anhöriga. För samhället är kostnaden många miljoner och för de drabbade familjerna en kostnad som inte går att mäta.

För att åstadkomma en förbättring av insatserna inom området psykisk hälsa krävs samordning och samverkan mellan flera olika aktörer på olika nivåer. Det är ett stort och komplext område med varierande behov av åtgärder inom ett flertal sektorer och verksamhetsområden.” Utdrag ur Överenskommelse insatser psykisk hälsa_2021, skr.se (PDF)

Antalet självmord har legat på ungefär samma nivå de senaste tjugo åren. I Sverige dör cirka 1500 människor varje år, vilket innebär att ett suicid sker var sjätte timme, eller cirka fyra människoliv om dagen. I Sörmland dör cirka en människa varje vecka av självmord det motsvarar 45 personer per år. Av dem som tar sitt eget liv är 71 procent män och 29 procent kvinnor.

Tack vare forskning vet vi att suicid går att förebygga, och många av samhällets aktörer har en viktig roll i det arbetet. Sveriges riksdag har beslutat om en nollvision för suicid.

>Inspelade filmer från webbinarium Att förebygga suicid i fysisk miljö 11/11 2022

Projektets syfte

Marie Wallin är samordnare för länets kommuner i det suicidpreventiva arbetet. Marie samverkar med Region Sörmlands samordnare och ingår i den länsgemensamma styrgruppen för suicidprevention.

Kommunerna har även en eller två kontaktpersoner/samordnare (totalt 20 %) per kommun. De kommunala samordnarna arbetar för att driva det suicidpreventiva arbetet i sin egen kommun, genom att få in suicidprevention i kommunens ledning och styrning, exempelvis i form av handlingsplaner, rutiner och utbildningar.

Hjälp och stöd finns!

Behöver du akut hjälp, ring 112.

I broschyren Råd för psykisk hälsa (PDF) har SKR samlat fem huskurer för psykisk hälsa och viktiga länkar dit du kan vända dig om du mår dåligt eller har funderingar om ditt mående.

1177.se finns samlad information kring psykisk hälsa, suicid och suicidtankar.

UMO finns tips kring psykisk ohälsa för ungdomar

På mind.se finns 10 råd om hur man kan stötta någon med självmordstankar Så stöttar du någon med självmordstankar | Mind

Ibland kan du komma i kontakt med någon på nätet som uttrycker självmordstankar. Suicide Zero har tagit fram råd för hur man stöttar i en sådan situation. Att möta någon med självmordstankar på nätet (suicidezero.se)

Mer att läsa om suicidprevention och suicidförebyggande insatser

Suicidförebyggande insatser — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Rekommendation för suicidpreventiva insatser | RESPI

 

 

Projektdetaljer

Projekttyp: Utveckingsprojekt

Projektperiod: 2021-2023

Partner: Region Sörmland samt länets nio kommuner

Kontaktperson: Marie Wallin marie.wallin@regionsormland.se,
tel 073- 950 14 89