FOU Logotyp

Omvärldsbevakning

Omvärldsbevakningen omfattar regionala, nationella och internationella perspektiv. I inläggen visar vi vad som händer inom området i vår omvärld. Det innebär inte att FoU i Sörmland står bakom, stöder eller tar ställning kring allt innehåll som delas på denna sida.

LVM – ny handbok för socialtjänsten

210707

Nu kan du ladda ner eller beställa vår helt nya handbok om LVM. Handboken ger stöd i tillämpning av regelverket på området. Bland annat beskrivs förutsättningarna för tvångsvård, regler om utredning och omedelbart omhändertagande. >Ladda ner eller beställ handboken


RFMA-konferens den 18 mars

210118

Hur kan tidigt förebyggande insatser mot alkohol- och narkotikaberoende och kriminalitet stärkas bland barn och unga. Denna RFMA-konferens tar plats via zoom den 12 mars och har fokus på att tydliggöra vad förebyggande insatser är och vilka konkreta insatser som kan implementeras.>Inbjudan


Seminarium om spel, för dig som möter unga

210118

Många unga hanterar sitt datorspel på ett bra sätt och har inga problem med spel om pengar. Men för dem som har problem med sitt dataspelande och/eller spelar om pengar kan det få stora konsekvenser i livet. Seminariet webbsänds den 3 mars och ska öka kunskapen inom området och vänder sig till dig som möter unga 15-18 år i arbetet. >Inbjudan


Webbinarium om alkohol och coronapandemin

201217

Den 26 januari lanseras den nya rapporten Alkohol och coronapandemin: om människor, samhälle och politik i et webbimarium. >Läs mer


Ny rapport om ANDTS-läget i Södermanlands län och länets kommuner

201207

Länsstyrelsen har tillsammans med Region Sörmland, Polismyndigheten och några kommuner gemensamt tagit fram denna rapport som innehåller lokala data på kommunnivå inom ANDTS. Rapporten är den första i sitt slag.

Sammanställningen är tänkt att underlätta arbetet med att ta fram en lokal lägesbild och göra en orsaksanalys. Detta för att kunna prioritera rätt insatser och bättre rikta dessa för att få ett mer effektivt kunskapsbaserat förebyggande arbete. På regional nivå är detta arbete viktigt för att följa upp den regionala ANDT-strategin. >Rapporten på Länsstyrelsen i Södermanlands webbplats


Webbsänd kunskapshöjande dag om skadligt bruk, missbruk och beroende i Sverige

201116

Dagen är riktad till dig som är förtroendevald eller arbetar i verksamhetsledning inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvård. med några av de mest inflytelserika forskarna, debattörerna och klinikerna på området. Dagen kan även ses i efterhand. >Mer information och anmälan (pdf)


Ny rapport: Bruk av alkohol, narkotika och tobak kopplas till skolans socioekonomi

201110

På skolor med hög socioekonomisk sammansättning är det vanligare att att eleverna har druckit alkohol under det senaste året jämfört med elever på skolor med låg socioekonomisk sammansättning. >Läs mer i CAN:s nyhet


DrogFOKUS - konferens den 18 nov

201105

Den 18 november deltar bland andra Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och SKR i drogFOKUS, den största nationella konferensen inom området alkohol,  narkotika, dopning, tobak och spel om pengar, ANDT. Läs mer på >www.socialstyrelsen.se


Jönköpings läns lanseringskonferens - psykisk ohälsa

201030

Jönköpings län arrangerade en regional lanseringskonferens kring VIP-program utifrån frågeställningar som:

Varför ska vi använda dem? Hur och när ska vi använda dem? Hur ska vi koppla dem och riktlinjer till övriga kunskapsstöd?

Konferensen och en hel del material/filmer finns tillgänglig att se på >www.lanseringvipsydostra.se


Lanseringskonferens 8 december

201019

Lanseringskonferens 8 december för nationellt vård- och insatsprogram för skadligt bruk och beroende. >Läs mer på skr.se


Svenskarna dricker mindre

201014

CAN:s rapport Självrapporterade alkoholvanor i Sverige 2004-2019 är publicerad. Den visar att konsumtionen av alkohol i Sverige har minskat med cirka en femtedel under de senaste 15 åren. >Pressmeddelandet på can.se


Effekter av Corona på den psykiska hälsan, alkoholberoende, narkotikaberoende och spel

200909

RFMA bjuder in till en digital konferens, den 13 november, för att sätta fokus på konsekvenserna på kort och lång sikt av de kraftigt förändrade förutsättningarna. Vad har förändringarna lett till när det gäller den psykiska hälsan och beroendet av alkohol, narkotika och spel? Pris 950 kr/person >Inbjudan och anmälan


RFMA:s konferens den 6 oktober 2020

200830

Behandling och stöd av unga som varken arbetar eller studerar med personlighetsproblem, missbruk och kriminalitet – förekomst, orsaker, åtgärder.

Konferensen är digital och sänds på Zoom. Pris 950 kr/person.
>Inbjudan och anmälan


Webbsändning den 28 augusti: Framtidens socialtjänst

200820

Regeringen beslutade den 6 april 2017 att utse Margareta Winberg till särskild utredare för att göra en översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. På seminariet diskuteras de viktigaste förslagen i utredningen och SKR:s, SSR:s och Visions inställning till dem.

Målgrupp: Förtroendevalda, chefer och övriga medarbetare i socialtjänsten

>Länk till sändningen och läs mer (pdf)


Ny rapport: Ungas frågor om droger

200819

Tidig debut av alkohol, tobak och cannabis samvarierar med droganvändning och problem i årskurs 9. Det visar en ny rapport från CAN om ungas frågor om droger.Rapporten innehåller både frågor och svar kring drogsituationen i Sverige och exempel på frågor som kommit till Drugsmarts anonyma frågefunktion. (text från Kunskapsguiden) >Läs mer på CAN.se


Nytt nyhetsbrev om spel om pengar

200815

Nytt nyhetsbrev nationell samordning - spel om pengar. I innehållet; förebyggande arbete, digitala medier, könssegregation inom spelvärlden, föräldrar och medier och mycket mer. >Läs nyhetsbrevet (pdf)


Inbjudan till seminarium om spel om pengar 1 oktober

200818

Västra Götalandsregionen bjuder in till ett webbsänt seminarium om spel om pengar - Förebygga, upptäcka, stödja och behandla spelberoende – hur gör vi?

Anmälan senast 16 september via länk i inbjudan. >inbjudan (pdf)


Filmade föreläsningar från Narkotikakonferens 26 maj 2020

200810

Narkotikakonferensen arrangerades av Länsstyrelserna i Kronoberg, Kalmar, Blekinge, Halland och Jönköpings län, tillsammans med Polisen och CAN.
Det var en gemensam narkotikakonferens med fokus på förebyggande metoder och tidig upptäckt. Samtliga föreläsningar finns nu textade och tillgängliga på
>Livsstil Kronobergs hemsida


Årsrapporten  eStöds anonyma stödlinjer

200629

Nu är årsrapporten för 2019 för eStöds anonyma stödlinjer Alkohollinjen, Alkoholhjälpen och Droghjälpen publicerad. Det blir Droghjälpens första årsrapport och det är även första gången en årsrapport skrivs gemensamt för stödlinjerna.

Årsrapporten har stigma som tema och lyfter forskning som berör ämnet på olika sätt. Du får även ta del av rådgivarnas erfarenheter samt anonyma berättelser där två personer delar sina personliga upplevelser kring stigma och hur det är att ta hjälp.

>Ladda ned rapporten (pdf)


2020 års öppna jämförelser

200629

Den 24 juni publicerades 2020 års öppna jämförelser av Socialstyrelsen i samverkan med SKR.

>Länk till SKR nyhetsartikel
>Länk till Socialstyrelsen ÖJ Missbruk beroende


Särskild utredare för insatser - samsjuklighet med missbruk och beroende och annan psykiatrisk diagnos

Regeringen tillsätter en särskild utredare för att se över hur insatser för personer med samsjuklighet med missbruk och beroende och annan psykiatrisk diagnos kan ske mer samordnat. Utredaren ska bland annat föreslå hur ansvaret kan samlas hos en huvudman. Särskild utredare blir Vårdförbundets nuvarande kanslichef och regeringens tidigare psykiatrisamordnare Anders Printz. >regeringen.se


Se över ansvarsfördelningen i missbruks- och beroendevården

200615

SKR har idag skickat in en hemställan till regeringen om en bred översyn av ansvarsfördelningen inom missbruks- och beroendevården. >Länk till webbnyheten


Insatser till vuxna personer med missbruk och beroende

200609

Socialstyrelsen - lägesbild insatser till vuxna personer med missbruk och beroende 2019. Se statistik om insatser till vuxna personer med missbruk och beroende 2019 i det länkade dokumentet. >Länk till pdf


Tips för privatpersoner om spel och pengar

200602

Här finns en film med Anders Håkansson, från ett inlägg på Twitter av Psykiatri Skåne, Region Skåne. Anders ger tips kring vad man som privatperson kan tänka på gällande spel om pengar under rådande pandemi.


Coronapandemin och alkoholvanor, narkotikabruk och psykisk hälsa

200527

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin har tagit fram tre prognoser om kort- och långsiktiga effekter för hur coronapandemin påverkar folkhälsan.

>Coronapandemin och alkoholvanor (pdf)
>Coronapandemin och narkotikabruk (pdf)
>Coronapandemin och psykisk hälsa (pdf)


Behandling via nätet

200518

Beroendecentrum Stockholm erbjuder behandling via nätet för de som vill förändra sina vanor mer på egen hand när det gäller alkohol, cannabis eller spel om pengar. >Länk till beroendecentrum.se


Folkhälsomyndigheten föreslår flera ANDT-åtgärder till regeringen

200507

Generellt har utvecklingen gått åt rätt håll under de senaste åren inom alkohol- och tobaksområdet, men sämre när det gäller narkotika. Dessutom finns det betydande ojämlikheter i ANDT-relaterad ohälsa mellan olika grupper i befolkningen. Det visar en analys från Folkhälsomyndigheten, som nu överlämnar flera förslag till regeringen.  >Länk till folkhälsomyndigheten


Coronapandemins potentiella effekter på folkhälsan

200427

Coronapandemin kan påverka folkhälsan i befolkningen, både på kort och lång sikt. I en serie rapporter på teman som psykisk hälsa, socioekonomiska skillnader, rökning, alkoholkonsumtion, narkotikabruk, matvanor och fysisk aktivitet sammanfattar Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin Region Stockholm pandemins potentiella effekter på hälsan i befolkningen. >Länk till folkhälsoguiden


Pressträff om restriktioner på spelmarknaden

200427

Ardalan Shekarabi höll en pressträff om åtgärder på spelmarknaden den 23 april. Kortfattat handlade det om restriktioner för spelandet som att begränsa insättningsbeloppet att spela för. Spelinspektionen fick nya uppdrag. >Länk till pressträffen


Folkhälsomyndigheten flaggar för spelproblem

200427

De åtgärder som införs för att minska smittspridning påverkar även spelmarknaden. I vilken utsträckning är ännu oklart. Inställda matcher och spelmöjligheter kan leda till att fler i stället söker sig online, där riskerna för spelproblem är högre. >Läs mer på folkhalsomyndigheten.se


Psykisk hälsa i kristider - stödlista

200415

Under ett par veckor har SKR:s Uppdrag psykisk hälsa samlat myndigheter och organisationer för ”Psykisk hälsa i kristider” i en stödlista.

I kristider måste vi värna både den fysiska och psykiska hälsan! I stödlistan finns kontaktuppgifter till stödlinjer, information och råd för alla åldersgrupper – exempelvis kring att möta oro, stärka social gemenskap och upprätthålla hälsosamma rutiner. Listan har tagits fram i gemensamt arbete med ett stort antal andra organisationer och uppdateras löpande. Stödet är indelat i följande grupper: barn 0-12 år, ungdomar 12-25, vuxna samt äldre. >Stödlistan


Nytt beroende utmaning för vården
200414

Unga som spelar för mycket datorspel blir ett fall för sjukvården. Sahlgrenska i Göteborg har startat en mottagning för personer i riskzonen.

Centralt i behandlingen är att hitta en bättre balans i livet, utifrån vad som är viktigt och värdefullt, säger enhetschefen Annika Hofstedt. >Läs mer


Underlätta för socialtjänsten att hjälpa den som är utsatt
200325

I en kris är det alltid de mest utsatta som riskerar att fara mest illa. Regellättnader skulle göra det möjligt för socialtjänsten att värna de med störst behov, och mildra de långtgående konsekvenserna av covid-19. >Läs mer


Fortsatt minskad alkoholkonsumtion i Sverige
200309

Under de senaste tio åren har alkoholkonsumtionen i Sverige minskat med 8 %, säger Björn Trolldal som är utredare med forskningskompetens på CAN. >Läs mer


KONFERENS: Beroende och samtidig psykisk ohälsa -  hur kan vården utvecklas
200309

Socialstyrelsen redovisade i november en kartläggning av samsjuklighet i form av psykisk ohälsa och beroendeproblematik. Kartläggningen har fokus på personer med stora vårdbehov och komplicerad samsjuklighet. För att bidra till utveckling inom detta viktiga område anordnar RFMA denna konferens.
Tid: Måndagen den 25 maj 2020, kl. 9.30 – 16.00. >Läs mer


Slutversionen av socialstyrelsens kunskapsstöd för läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende (LARO) är publicerad, 200302.
200304

Kunskapsstödet riktar sig till vårdgivare som bedriver LARO och personal som arbetar inom dessa verksamheter, men även till annan personal inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten och andra verksamheter och aktörer som är involverade i vård, stöd och omsorg för patienter i LARO. >Läs mer


Forterapport Cannabis: Harmlös rekreation eller farlig drog?

200302

Filmad och textad presentation med professor Peter Allebeck


Podd om rådgivning om alkoholvanor

200302

Det senaste avsnittet av podden På djupet handlar om alkoholvanor. Cirka en miljon svenskar har alkoholvanor som kan ge hälsoproblem, så kallat riskbruk. Hur kan primärvården arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande genom att ta upp alkoholvanor och ge dem som behöver stödjande behandling?
>Länk till poddavsnittet


Kunskapsläget om cannabis och folkhälsa i korthet - ny rapport från Folkhälsomyndigheten

200204

Rapporten beskriver kunskapsläget inom flera aktuella områden:

  • Cannabis och folkhälsa
  • Cannabisförekomst och utveckling de senaste 10 åren i Sverige
  • Hälsomässiga och sociala effekter av cannabisbruk
  • Förebyggande arbete
  • Policyförändringar gällande cannabis i omvärlden. 

I rapporten finns också länkar till mer omfattande rapporter, statistikverktyg och webbsidor för mer kunskap om de olika delarna.

>Länk till publikationen


CAN-dag, tema:forskning

191220

CAN:s återkommande undersökningar är en rik källa för forskning. Denna forskning bedrivs vid olika lärosäten men även på CAN, då i samverkan med bland annat Karolinska Institutet, Stockholms universitet och Södertörns högskola.

Den 19 februari arrangerar vi en CAN-dag då en del av denna forskning presenteras.

>Inbjudan till CAN-dag den 19 februari


Hur kan vi hjälpa barn i familjer med missbruk?

200116

Hur ser stödet till barn i familjer med missbruk ut i dagsläget?

Junis, IOGT-NTOs Juniorförbund, presenterar sin sextonde rapport om hur stödet till barn i familjer med missbruk ser ut lokalt
>Inbjudan till Nyköping den 11 feb
>Inbjudan till Flen den 11 feb
>Inbjudan till Torshällla den 12 feb


Hur mycket kan äldre dricka?

191220

Finns det rekommendationer om hur mycket alkohol äldre kan dricka? Hur är det med sambandet mellan alkohol och självmord bland äldre?

Det var några av frågorna som avhandlades på seminariet i förra veckan om hälsoeffekter av alkoholkonsumtion bland äldre personer. Här kan du läsa om det viktigaste som framkom under seminariet och se de filmade föreläsningarna..
>Läs mer på Göteborgsregionens sida


Ny fokusrapport från C.A.N

191118

Under de senaste 20 åren har debutåldern för alkohol, tobak och cannabis stigit. Bland de niondeklassare som använt alkohol och cigaretter har debuten senarelagts med i snitt ett år under denna period. Det framgår av CAN:s nya fokusrapport ”Det går uppåt i åldrarna – Substansdebut bland skolungdomar 1999–2019”.
>Läs hela rapporten och CAN:s nyhetsbrev


Hur många barn växer upp med föräldrar som har alkoholproblem? - Resultat från en systematisk litteraturöversikt

191108

Rapporten är en litteraturgenomgång av befintliga vetenskapliga studier som innehåller skattningar om hur många barn under 18 år som växer upp med föräldrar som har alkoholproblem. >Läs mer på CAN


Kunskapsöversikt: Är cannabis farligt?

191021

Kunskapsöversikten Cannabis: harmlös rekreation eller farlig drog? redogör för vad aktuell forskning visar när det gäller cannabis och hälsa, cannabis och sociala förhållanden samt cannabis som medicin. Lyssna på/se seminariet om rapporten eller >Läs mer på forte.se


Yngre dricker mer sällan än äldre

191015

Gruppen 17-29 år dricker i genomsnitt fyra gånger per månad medan äldre (65-85 år) i genomsnitt dricker sex gånger per månad. Däremot dricker de yngre sig berusade i högre utsträckning. Det framgår av en ny rapport från CAN.

Befolkningens självrapporterade alkoholvanor 2004–2018, visar hur alkoholkonsumtionen utvecklats i olika grupper i Sveriges befolkning under 2000-talet. Resultaten bygger på de självrapporterade uppgifter som samlas in inom ramen för CAN:s Monitormätningar.

>Läs rapporten på can.se


ANDTS-strategin – bidde det en tumme?

190930

ILLAVARSLANDE BANTNING  Regeringen har beslutat att en ny ANDTS-strategi ska gälla från 2021. Samtidigt skär regeringen ner på anslaget för 2020 – hela 70 miljoner kronor försvinner i höstbudgeten.

>Läs mer i Brukarkrafts* nyhetsbrev

*Brukarkraft är ett nationellt resurscentrum för brukarinflytande, uppbyggt av Verdandi.


När datorspelandet blir problematiskt - gaming disorder hos barn & unga

190930

Jenny Rangmar och Sara Thomée har gjort en översikt av svensk och internationell vetenskaplig forskning om gaming disorder med särskilt fokus på barn, unga och unga vuxna >Läs mer (pdf) 


Nyhetsbrev 10 2019 från Länsnykterhetsförbundet Sörmland

190918

Bland annat om ny chatt mot alkoholproblem, Cannabispatienter i trafiken och om alkoglass. >Läs nyhetsbrevet (pdf)


Minskad alkoholkonsumtion i Sverige

190918

Enligt CAN:s rapport Alkoholkonsumtionen i Sverige 2018 minskar konsumtionen av alkohol. Läs om bland annat det i CAN:s senaste nyhetsbrev. >CAN:s nyhetsbrev September 19


YouTube-film om gaming disorder

Forskaren Jenny Rangmar presenterar vad kunskapsöversikten om gaming disorder innehåller och varför man ska läsa den. Filmen avslutas med en påannons för seminarierna 5 september på Folkets Hus i Göteborg och 19 september på Högskolan Väst i Trollhättan.


Junis rapport 2019: Fråga alla!

Bild på rapporten, en glad liten flicka och texten Fråga alla!

Varje år släpps Junis kommunrapport, som baseras på vår undersökning om vilket stöd Sveriges kommuner erbjuder barn i familjer med missbruk. Kommunrapporten redovisar hur många barn som får stöd och hjälp, samt vilka stödinsatser som erbjuds. Rapporten innehåller även reportage, aktuell forskning och goda exempel. 2019 års rapport heter Fråga alla! >Rapporten på juni.se

SBU kartlägger

Syftet med denna rapport är att kartlägga det vetenskapliga kunskapsläget utifrån systematiska översikter om utredningar respektive insatser som genom­förs eller kan genomföras i eller på uppdrag av kommunal socialtjänstverksamhet för vuxna individer som är beroende av eller missbrukar alkohol eller narkotika, eller för deras anhöriga. Denna kartläggning är en av flera som undersöker kunskapsläget för specifika grupper som utreds eller får en insats inom socialtjänsten. SBU har sedan 2009 ett särskilt regeringsuppdrag att kartlägga var det finns vetenskapliga kunskapsluckor inom vård och omsorg.

Rapporttypen SBU Kartlägger är i första hand SBU:s sätt att lyfta var det finns behov av mer forskning. Denna information riktar sig i huvud­sak till forskningsaktörer, det vill säga lärosäten och forskningsfinansiärer. SBU Kartlägger utgör alltså inga riktlinjer för hälso- och sjukvård eller socialtjänst och är heller inte avsedd att ersätta eller komplettera Socialstyrelsens nationella riktlinjer. >Rapporten på sbu.se


Alkoholkonsumtion och alkoholrelaterade skador ökar bland äldre

Det visar en ny rapporten Alkohol och äldre från bland annat Göteborgs universitet som också slår fast att det inte ligger något i föreställningen att måttligt alkoholbruk skulle kunna vara nyttigt. Läs nyheten här


Film om Tramadol

Länsstyrelsen i Skåne, som jobbat mycket med Tramadol, har filmat en föreläsning som de nyligen har haft i Skåne och som de gärna sprider. Filmen är ca 45 min lång.

https://www.youtube.com/watch?v=aAHxk8YQmyY