FOU Logotyp

Metodutbildningar

Länsgemensamt regionalt stöd arrangerar inte metodutbildningar. Du kan dock hitta MI-utbildningar på FoU i Sörmlands sida. 

MI - Motiverande samtal (motivational interviewing, MI) är en samtalsmetod som används i rådgivning och behandling för att underlätta förändringsprocesser. Just nu erbjuder vi MI-utbildning digitalt. >Läs mer på sidan om MI-utbidning.