FOU Logotyp

Handlingsplan missbruk och beroende barn och unga 13-29

Handlingsplan, 13-29 år och det fortsatta regionala arbetet

I december 2018 antog SKR en handlingsplan mot missbruk och beroende för åldersgruppen 13-29, med fokus på tidig upptäckt, tidiga insatser, stöd och behandling.

Handlingsplanen består av en beslutsdel och två kunskapsunderlag. I kunskapsunderlaget "Missbruk och beroende i åldern 13-29 år - så här vänder vi utvecklingen" finns den fördjupande texten plus de lärande exemplen. För kommunikation och implementering av handlingsplanen, se www.skr.se

Beslutsdel - Handlingsplan mot missbruk och beroende
Bilaga 1 - Missbruk och beroende i åldern 13-29 år - så här vänder vi utvecklingen
Bilaga 2 -Nya Psykoaktiva substanser, det vi kallar nätdroger

Länsdialogen i Sörmland gick av stapeln den 8 oktober 2019 i Katrineholm och samfinansierades med Länsstyrelsen. Dagen riktade sig till chefer, politiker, strateger och andra nyckelfunktioner som arbetar inom Sörmlands kommuner och region.

Det fortsatta arbetet samordnas av länssamordnare Karin Dahlqvist Claesson, regionen, under Uppdrag psykisk hälsa. Länk till sidan psykisk hälsa 

Prioriterade aktiviteter för Sörmland under 2020 vilka arbetades fram vid Länsdialogens workshop;

  • Kartläggning på arbetssätt mellan kommun/region för arbete med barn/ungdomar upp till 18 år
  • Se över/revidera överenskommelser mellan Kommun/region för vuxna över 18 år
  • Gemensamma kompetenssatsningar gällande barn/unga för olika yrkesverksamma/verksamheter som möter målgruppen inom kommunen och regionen
  • Vad saknas/vilken kunskap behövs – var/inom vilket/vilka saknas det kunskap? Kartläggning för att ta reda på detta.
  • Fortsätta att utveckla en modell för tidiga, samordnade insatser barn och unga

Länsdialog i Sörmland 2019