FOU Logotyp

Missbruk och beroende

Inom missbruk och beroendeområdet arbetar Länsgemensamt regionalt stöd med att stödja kommunerna och berörda delar av hälso- och sjukvården.

Huvudansvarig för området är Nettan Eliasson, utvecklingsledare.

Nätverk

Utvecklingsledaren för Missbruk och beroende ingår i SKR:s nationella nätverk för frågor som rör missbruk och beroende – BIRK nätverket.

Nätverken är forum för samverkan, stöd och lärande mellan regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS), kommuner och nationell nivå. SKR samordnar nätverken som utgör ett viktigt stöd i arbetet med kunskapsutveckling och förbättringsarbete.

Den regionala nivån ger, genom regional samverkans- och stödstrukturerna, (RSS) på olika sätt stöd till verksamhetsutveckling och samordning. Nätverken för de olika sakområdena/verksamhetsområdena är en del av denna stödstruktur genom till exempel praktiskt verksamhetsstöd till kommunerna. De är också ett viktigt nav i dialogen såväl mellan länen som mellan nationell och lokal nivå.

RSS ger på olika sätt stöd till verksamhetsutveckling och samordning. Nätverken för de olika sakområdena/verksamhetsområdena är en del av denna stödstruktur. Nätverkens representanter består av personer som har uppdrag av respektive RSS. Nätverken träffas cirka fyra gånger per år.

>Mer information om nationella nätverk inom SKR

Kontaktpersoner för Sörmland:

Karin Dahlqvist Claesson, Karin.Dahlqvist.Claesson@regionsormland.se

Nettan Eliasson

Processledare

E-post: nettan.eliasson@regionsormland.se
Mobil: 076-784 25 20