FOU Logotyp

Nationellt nätverk

SKR har ett nationellt nätverk för kvalitet och utvecklingsfrågor inom funktionshinderområdet. Sörmland representeras av utvecklingsledare från FoUiS.

Nätverkets syfte är att vara ett forum för information och inspiration, kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan de regionala samverkans- och stödstrukturerna och SKR.

De regionala representanterna i nätverket:

  • företräder kommunerna och den regionala samverkans- och stödstrukturen i sitt län gällande funktionshinderfrågor.
  • ansvarar för att sprida vidare information från SKR till kommunerna och den regionala samverkans- och stödstrukturen i sitt län
  • ansvarar för att ta tillbaka och förankra principiellt viktiga frågor med sin ledning
  • ansvarar för att ingå i spridningsgrupp
  • ansvarar för att ingå i olika arbetsgrupper och driva frågor på nationell nivå tillsammans med SKR, i samråd med RSS.

Vill du veta mer om vilka frågor nätverket arbetar med just nu, eller vill knyta kontakt med andra genom nätverkets medlemmar är du välkommen att kontakta ansvarig utvecklingsledare.