FOU Logotyp

Webbaserad kompetensutveckling

En ny webbintroduktion för IBIC är publicerad i Socialstyrelsens utbildningsportal: >Länk till webbintroduktionen på socialstyrelsen.se

Webbintroduktionen är ett stöd för verksamheter vid införande av arbetssättet IBIC och är kostnadsfri. Webbintroduktionen består av nio olika avsnitt.

Avsnitt

Vad är IBIC? Beskriver arbetssättet och vilken vinning verksamheten kan få av att använda sig av IBIC.
Målgrupp: politiker, ledning, ansvariga för verksamhet och handläggare och utförare.

Övriga avsnitt beskriver användningen av IBIC.
Målgrupp: Du som arbetar som handläggare och/eller utförare.

Tidsåtgång:
Totalt tar webbintroduktionen ca 1 timme och 20 minuter att genomföra.

OBS! Utbildningen fungerar bäst i webbläsaren Chrome.

Publikation

I samband med det har även publikation Stöd för lokal utbildning? uppdaterats och publicerats på Socialstyrelsens hemsida. >Länk till utbildningen på socialstyrelsen.se