FOU Logotyp

Regionala tematräffar

Implementering av Individens behov i Centrum

Emanuel Åhlfeldt, Uppsala universitet, Nestor FoU-center, berättar om sin studie om implementering av individens behov i centrum och svarar på frågor.

Målgrupp
Processledare, SAS, chefer, utvecklarfunktioner och gruppledare samt angränsade professioner som arbetar med IBIC eller vill implementera arbetssättet.

Datum: 18 feb 2022

Tid: 09.00 - 11.00

 

Erfarenhetsutbyte kring implementering genom digitala gruppdiskussioner.

Plats: Digitalt

Mer information: >Inbjudan 

Emanuels studie: Studien heter Mångfasetterad förändring i fragmenterade verksamheter – En kvantitativ studie av implementering och rutinisering av Individens behov i centrum (IBIC) i socialtjänsten. >Omvärldsbevakning

Anmälan: Senast den 14 februari via >anmälningsformuläret 

 

 

Varmt välkommen!