FOU Logotyp

IBIC-nyheter från Socialstyrelsen

22 februari 2021 Ny version av vägledningen för IBIC är publicerad. Uppdateringen innebär mindre justeringar av arbetssättet och omarbetade texter. Du hittar vägledningen här.

I samband med uppdateringen av vägledningen har vi även gjort ett eget stödmaterial av ett tidigare kapitel i vägledningen som handlar om stöd för samtal med anhöriga utifrån IBIC. Stöd för samtal med anhöriga hittar du här.

Det finns även ett nytt tilläggsblad till informationsspecifikationen för IBIC. Specifikationen kommer under året att omarbetas och beräknas publiceras före årsskiftet. Tilläggsbladet hittar du här.

Vi vill också tipsa om att vård- och omsorgsanalys har publicerat en rapport om deras utvärdering av IBIC. Socialstyrelsen kommer att ta upp den på kommande nätverksträff. Du hittar utvärderingen här.

SKR har den 17 mars en dag om IBIC. Mer information hittar du här.

Till sist vill vi presentera tre nya medarbetare som del av sin tjänst kommer arbeta med stödet för IBIC på Socialstyrelsen. De är Mille Salomaa Lindström, som tidigare arbetat som utredare på Myndigheten för delaktighet och Annica Johansson, som innan arbetat som socialstrateg på kommunalförbundet i Fyrbodal. Vi har även en ny administratör, Anna Bäckman, efter Kristina Håkansson, som en del säkert haft kontakt med.