FOU Logotyp

Goda exempel från kommuner i Sörmland

Genomförandeplan Bildstöd – ICF livsområden

Ett gediget bildstödsmaterial att använda tillsammans med deltagare/brukare i samband med samtal och planering av genomförandeplan.

Materialets syfte är att stärka kommunikationen och förståelsen kring beslut som tas samt att öka brukarens känsla att kunna påverka sin egen livssituation och sina arbetsuppgifter.

Bildstödet och instruktioner för att använda det hittar du på: >symbolbruket.se  (Skrolla ned lite på sidan du kommer till.)

Exemplet är från Eskilstuna kommun och har tagits fram av Camilla Ehrlund, utvecklare inom AKK, område funktionshinder, Ord & bild samt resursgrupp kommunikation i Eskilstuna kommun.

Bildstöd utifrån ICF:s livsområden.

>Exempel från Katrineholms kommun

>Exempel genomförandeplan (pdf)

Spellista med Exempel från Katrineholm om Dokumentation och IBIC för omvårdnadspersonal:


 

Vårens träffar

 

Alla träffar är kl

Läs mer: >Inbjudan träffar för erfarenhetsutbyte - funktionshinderområdet