FOU Logotyp

Inspirationsdag familjeorienterat arbetssätt

FoU i Sörmland, Länsstyrelsen och Socialstyrelsen bjöd tillsammans in till en inspirationsdag i familjeorienterat arbetssätt, den 17 december 2019.

Syftet med dagen var att inspirera till att arbeta strukturerat, systematiskt och samordnat med ett familjeorienterat arbetssätt. Viktigt att det systematiska arbetssättet genomsyrar och går som en röd tråd.

>Till er som deltog på dagen - era frågor och FoUiS svar.
>Till er som deltog på dagen - era frågor och Länsstyrelsens svar.

>Till er som deltog på dagen - era frågor och Socialstyrelsens svar.

Dagen inleddes av Maria Bourstedt Hedvall från socialstyrelsen. Hon berättade om socialstyrelsens arbete med familjeorienterat arbetssätt och varför uppdraget är viktigt. >Ladda ned Socialstyrelsens presentation

Socialstyrelsen föreläser framför deltagarna

Huvudtalare under dagen var Frid A Hansen, som är prisbelönad psykolog och specialist i klinisk psykologi. Hon pratade om hur "Rusmisbruk påvirker hele familien".

Frid A Hansen in action

Nedan kan du se några av Frids OH-bilder från föredraget som fokuserade på hur man tänker helhetsorienterat och hur man samarbetar med föräldrar för att kunna ge barnen den hjälp de behöver.

OH-bild Hva er et rusproblem?

OH-bild "det er ikke mengden alkohol, men konsekvenserne av inntaket som belaster barna"

OH-bild "Et oversiktsbilde kan omhandle" Forskning rundt: barns problemer og symptomer, voksne barn av rumsmiddelmisbrukende foreldre, samspill/interaktsjon i familier med rusmiddelsmisbruk

OH-bild olika följder av föräldrars missbruk, t ex: angst/uro, depresjoner, hyperaktivitet, skoleproblemer, fysiska plager, psykosomatiske plager

Familjeorienterat arbetssätt i praktiken

Efter lunchen berättade Tyresö om samordnat familjeorienterat arbetssätt i praktiken. De delade med sig av erfarenheter efter mångårigt arbete med familjeorienterat arbetssätt

Representanter från Tyresö var Anna-Lena Engstedt, sektorchef på Förvaltningen för Liv och Hälsa; Sara Nordgren, socialsekreterare Mottagning Vuxen; Åsa Siviero, socialsekreterare och gruppledare för Mottagning Barn och Unga.

Representanterna från Tyresö

En av represntanterna från Tyresö och ett flödesschema

>Ladda ned Tyresös presentation

Dagen avslutades med en workshop ledd av moderatorn Monica Gustafsson Wallin, som är socionom och sakkunnig kring barnets rättigheter.

Monica Gustafsson Wallin avslutar dagen med en workshop

Var och en funderar på vad som varit tänkvärt från föredragningarna

En person skriver något på ett färgat papper