FOU Logotyp

Utvidgad utredning

En utvidgad utredning utförs vid specialistklinikernas minnesmottagningar när en basal utredning i primärvården inte varit tillräcklig eller i de fall det finns andra svårbedömda eller komplicerade omständigheter. Liksom den basala utredningen utgörs den utvidgade utredningen av flera olika delar som kompletterar varandra.

I utredning på specialistnivå kan följande ingå:

  • Neuropsykologisk bedömning
  • Strukturell hjärnavbildning av hjärnan med magnetkamera (MR)
  • Lumbalpunktion och analys av biomarkörer
  • Funktionell hjärnavbildning blodflödesmätning (SPECT, DAT-Scan, FDG-PET)
  • Utökad bedömning av aktivitetsförmåga
  • Behov av hjälpmedel och miljöanpassning
  • Behov av psykologiskt och administrativt stöd
  • Remiss för second opinion eller för deltagande i läkemedelsprövning
  • Körkortsbedömningar

Matilda Gränsmark

Utvecklingsledare

E-post: matilda.gransmark@regionsormland.se
Mobil: 076–781 03 53