FOU Logotyp

Nationella riktlinjer – Vård och omsorg vid demenssjukdom.
Stöd för styrning och ledning

I de reviderade nationella riktlinjerna ger Socialstyrelsen rekommendationer om vård och omsorg vid demenssjukdom. Rekommendationerna gäller utredning och uppföljning, multiprofessionellt arbete, stödinsatser, läkemedelsbehandling och utbildning. Riktlinjerna innehåller också bedömningar av ekonomiska och organisatoriska konsekvenser av några av rekommendationerna samt indikatorer för uppföljning. Riktlinjerna vänder sig främst till politiker, tjänstemän och verksamhetschefer. Andra viktiga mottagare är yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Riktlinjerna finns tillgängliga på www.socialstyrelsen.se

 

Matilda Gränsmark

Utvecklingsledare

E-post: matilda.gransmark@regionsormland.se
Mobil: 076–781 03 53