FOU Logotyp

Levnadsberättelse

För att kunna ge ett bra stöd till en person med demenssjukdom behöver vi veta vem personen är. Vi har olika erfarenheter med oss i livet, tycker om olika saker och har relationer som varit viktiga för oss.

Med kunskap om personen historia och erfarenhet kan vi få en bättre förståelse för varför personen agerar som hon gör. Det gör det lättare för dig att ge ett bra, individanpassat stöd.

Personer med demenssjukdom kan ha begränsad förmåga att uttrycka sina behov. Med en levnadsberättelse kan personen själv eller med stöd av anhöriga kan ge oss en bild av sina erfarenheter och sin vila.

Strängnäs kommuns levnadsberättelse, framtagen mars 2021:

>Levnadsberättelse 210303