FOU Logotyp

Läkemedelsbehandling vid Alzheimers sjukdom

Behandling ska erbjudas efter etiska och medicinska överväganden och kan påbörjas oavsett ålder. Idag finns det två typer av läkemedel, kolinesterashämmare. (donepezil, galantamin och rivastigmin) och glutamathämmare (memantin) som är godkända för symtomlindrande behandling vid Alzheimers sjukdom. Behandling ska även erbjudas vid Alzheimers sjukdom med cerebrovaskulär skada (blanddemens). Rivastigmin är mest beprövat för behandling vid Lewy Body- och Parkinson demens. Möjlighet att utvärdera behandlingen ska finnas. Nyinsättning och dosändringar bör undvikas i nära anslutning till förändringar i patientens liv.

>Läs fördjupningen

Rekommendatoner framtagna av samverkansrådet för vård och omsorg vid demenssjukdom i Sörmland.

2019-09-04

Marie Holmberg Clausén, överläkare minnesmottagningen Eskilstuna
Rim Alfarra, Leg. Apotekare, Läkemedelskommittén Region Sörmland

Matilda Gränsmark

Utvecklingsledare

E-post: matilda.gransmark@regionsormland.se
Mobil: 076–781 03 53