FOU Logotyp

Konfusion och BPSD

Det kan vara svårt att skilja på demenssjukdom, BPSD och konfusion, men då behandlingen skiljer sig åt kan vara av avgörande betydelse att diagnosen blir så rätt som möjligt. Vid konfusion är skyndsamma medicinska åtgärder nödvändiga, men vid BPSD finns starkt vetenskapligt stöd för att de initiala interventionerna bör vara av icke-farmakologisk art.

Medlemmar ur samverkansrådet för vård och omsorg vid demenssjukdom har sammanfattat följande fördjupning som ett stöd för utredning, behandling och stöd vid konfusion och BPSD.

>Läs fördjupningen om konfusion och BPSD

Rekommendationerna är framtagna av samverkansrådet för vård och omsorg vid demenssjukdom: Marie Holmberg Clausen, överläkare minnesmottagningen Eskilstuna, Annika Sjöberg, demenssjuksköterska minnesmottagningen Eskilstuna, Pia Holm demenssjuksköterska Eskilstuna kommun, Rim Alfarra, apotekare läkemedelskommittén Sörmland.

Matilda Gränsmark

Utvecklingsledare

E-post: matilda.gransmark@regionsormland.se
Mobil: 076–781 03 53