FOU Logotyp

Intellektuell funktionsnedsättning och demenssjukdom

Allt fler personer med intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning) uppnår en hög ålder. Det innebär att de utvecklar samma problem som andra gällande åldrande och demenssjukdom, men de möter särskilda utmaningar. Nedsatt kognitiv, social och emotionell förmåga kan leda till en ökad sårbarhet, det finns mindre marginaler att klara ytterligare påfrestningar.

>Screening demens vid Alzheimers sjukdom hos vuxna med Downs syndrom (pdf)

Tidiga tecken

Kartläggningsinstrumentet Tidiga tecken är avsett att användas av personal i gruppbostäder som ett verktyg för kontinuerliga somatiska, psykiska och adaptiva registreringar. >tidigatecken.se

Matilda Gränsmark

Utvecklingsledare

E-post: matilda.gransmark@regionsormland.se
Mobil: 076–781 03 53