FOU Logotyp

Genomförda aktiviteter

Inspirationsdag - Att möta personer med demenssjukdom

Startbilden ifrån filmen från föreläsningen att möta personer med demenssjukdom

OBS! Filmen syns inte längre, eftersom den inte är textad. Mejla info@fou.sormland.se för att få en länk till filmen på YouTube. Där finns även tidslänkar i texten, så att du kan du välja vilka föreläsningar du vill se.

Innehåll

1. 0:06 Presentation av rådet och målnivåer för demenssjukdom
2. 4:40 Levnadsberättelse som underlag för vård och omsorg
3. 28:30 Personcentrerad aktivitet
4. 48:50 Film med Olle och Anna
5. 1:02:28 Miljöanpassningar och bemötande
6. 1:38:10 Anhörigas reflektioner

>Powerpointpresentationen med alla delar som PDF


Tidigare aktiviteter

Workshop om nya vårdprogrammet vid demenssjukdom, Eskilstuna 2019

Syftet med dagarna var att sprida det nya länsgemensamma programmet för vård och omsorg vid demenssjukdom.

Dagarna riktade sig till personal inom vård och omsorg/hälso- och sjukvård med ansvar för demensfrågor, samt politiker.

>Presentation från workshopen

Matilda Gränsmark

Utvecklingsledare

E-post: matilda.gransmark@regionsormland.se
Mobil: 076–781 03 53