FOU Logotyp

Regional samverkan

I Sörmland samverkar länets nio kommuner och Region Sörmland inom ramen för Närvårdsstrukturen, vilken är densamma som den Regionala samverkansstrukturen.

Struktur för samverkan och kunskapsstyrning i Sörmland.

Läs om samverkansstrukturen på Samverkanswebben. 

Titti Kendall

Verksamhetschef Länsgemensamt regionalt stöd

E-post: titti.kendall@regionsormland.se
Mobil: 0790-62 66 79