FOU Logotyp

Omvärldsbevakning

Omvärldsbevakningen omfattar regionala, nationella och internationella perspektiv. I inläggen visar vi vad som händer inom området i vår omvärld. Det innebär inte att FoU i Sörmland står bakom, stöder eller tar ställning kring allt innehåll som delas på denna sida.

Viktigt att uppmärksamma äldres psykiska hälsa

220208

Ungefär en av fyra som är 65 år och äldre har någon form av psykisk ohälsa som försämrar livskvaliteten i det dagliga livet. Men många som skulle behöva det söker inte hjälp. Läs mer och hitta informationsmaterial och kunskapsstöd på >Kunskapsguiden.se


Webbutbildning och vägledning för munhälsa

211015

Socialstyrelsen har tagit fram dels en grundläggande webbutbildning om munhälsa och munvård, dels en vägledning för en god munhälsa hos personer med demenssjukdom. Det är ett led i att förbättra livskvaliteten för personer som har behov av att få stöd med sin munvård. >Läs mer på socialstyrelsen.se


Introduktionspaket för ny personal

210216

Du som är ny inom äldre- och funktionshinderomsorgen kan gå en gratis introduktionsutbildning som ger dig baskunskaperna. Paketet är framtaget för att stötta såväl kommunala som privata arbetsgivare under covid-19-pandemin. Webbutbildningen består av två delar där Socialstyrelsen tagit fram del ett och Ersta Sköndal Bräcke högskola tagit fram del två. >Läs mer


Sex modellkommuner för äldreomsorgens digitalisering berättar

210126

Kompetenscenter välfärdsteknik, SKR, bjuder in till ett webbseminarium om hur modellkommunerna lyckats med införandet av välfärdsteknik inom äldreomsorgen.  >Läs mer och anmäl


Modellkomuner för äldreomsorgens digitalisering

200929

SKR utsåg den 1 juni 2020 tio kommuner som ska fungera som modell för äldreomsorgens digitalisering. De ska tillsammans med SKR stötta andra kommuner med kunskap om digitala tjänster och välfärdsteknik.  >Text från skr.se


Besöksförbudet upphör

200929

Besöksförbudet på äldreboenden upphör den 1 oktober. Folkhälsomyndigheten har tagit fram föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar för att förhindra smitta av corona. Där finns råd till verksamheterna, privatpersoner, boenden på äldreboenden och deras besökare.  >Läs mer på kunskapsguiden.se


Kampanj för att minska fallolyckor

200920

För att öka kunskapen om fall bland äldre genomför Socialstyrelsen kampanjen Balansera mera, en vecka om året.De har tagit fram utbildningsmaterial till personal och även filmer och broschyrer som riktar tig till äldre. >Läs mer på kunskapsguiden.se >Informationsmaterial på Socialstyrelsen.se


Esthers digitala släktträff 2020

SKR bjuder in till nationell konferens om äldres hälsa i gränslandet mellan olika vård- och omsorgsgivare. Webbsändningen sker via Zoom den 3 december 2020 13.00 - 16.00. >Läs mer på skr.se


Nya indikationer och målnivåer för vård och omsorg av personer med demenssjukdom

200920

Syftet med indikatorerna och målnivåerna är att säkerställa en god och jämlik vård och omsorg av personer med demenssjukdom. Läs mer på >Socialstyrelsen.se - indikationer (pdf) och >Socialstyrelsen.se - målnivåer (pdf)


Nära vård – uppföljning

200915

Socialstyrelsen har publicerat en rapport om uppföljningen av omställning till en mer nära vård, i regioner och kommuner. >Läs rapporten på socialstyrelsen.se


Socialstyrelsen: Bra förutsättningar att hantera nya utbrott av covid-19

200915

Enligt Socialstyrelsen kommer hälso- och sjukvården, äldreomsorgen och socialtjänsten ha bra förutsättningar att hantera de utmaningar som eventuella nya utbrott av covid-19 kan orsaka under hösten. Bedömningarna kring läget är gjorda utifrån Folkhälsomyndighetens tre scenarier. >Läs vidare på socialstyrelsen.se


Digital workshop -palliativ vård

200914

Sveriges Kommuner och Regioner bjuder in till digital workshop om palliativ vård för hemsjukvårdsläkare och deras team. Workshopen tar plats på eftermiddagen den 27 november.  >Läs mer i inbjudan


Webbsändning den 28 augusti: Framtidens socialtjänst

200825

Regeringen beslutade den 6 april 2017 att utse Margareta Winberg till särskild utredare för att göra en översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. På seminariet diskuteras de viktigaste förslagen i utredningen och SKR:s, SSR:s och Visions inställning till dem.

Målgrupp: Förtroendevalda, chefer och övriga medarbetare i socialtjänsten

>Länk till sändningen och läs mer (pdf)


Fallpreventionsfilm

200824

Katrineholms kommun har gjort en lokal ”fallpreventionsfilm” som kommer att spridas under hösten i kommunen, regionen och civilsamhället. Se den på : >katrineholm.se


Checklista för att hindra smittspridning

200629

Socialstyrelsens checklista framtagen för att hindra smittspridning i äldreboende. >Checklista framtagen för att hindra smittspridning i äldreboende.


Musikbaserade terapeutiska insatser för personer med demenssjukdom

200318

SBU sammanfattar och kommenterar SBU en systematisk översikt om effekten av musikbaserade terapeutiska insatser (eng. music-based therapeutic interventions) för personer med demenssjukdom. >Läs mer på SBU.se


Hur mycket kan äldre dricka?

191220

Finns det rekommendationer om hur mycket alkohol äldre kan dricka? Hur är det med sambandet mellan alkohol och självmord bland äldre?

Det var några av frågorna som avhandlades på seminariet i förra veckan om hälsoeffekter av alkoholkonsumtion bland äldre personer. Här kan du läsa om det viktigaste som framkom under seminariet och se de filmade föreläsningarna..
>Läs mer på Göteborgsregionens sida


Ensamhet och nedlåtande behandling bidrar till sämre hälsa hos äldre

Hälften av de som är 70 år eller äldre uppskattar sitt allmänna hälsotillstånd som gott. För den som behöver hjälp att klara sin vardag eller besväras av ensamhet är det däremot tufft. Det visar rapporten Äldres liv & hälsa i Mellansverige.


Alkoholkonsumtion och alkoholrelaterade skador ökar bland äldre

Det visar en ny rapporten Alkohol och äldre från bland annat Göteborgs universitet som också slår fast att det inte ligger något i föreställningen att måttligt alkoholbruk skulle kunna vara nyttigt. Läs nyheten här


Otago - app för fallförebyggande träning

Nu kan du ladda ned appen Otago classic med Otago Exercise Programme direkt i din smartphone! Träningsprogrammet i appen har bevisat fallförebyggande effekt och du kan anpassa det efter din egen förmåga.

Ladda ned appen från >Google play.