FOU Logotyp

Nationell samverkan

Det nationella samverkansarbetet i äldrefrågor samordnas av Sveriges kommuner och Regioner SKR, vilka sammankallar nätverket ”RSS Äldre och Kommunal hälso- och sjukvård”. Landets regioner bidrar med representanter från de Regionala samverkansstrukturerna

>Nationella nätverk med regionala representanter

 

Titti Kendall

Verksamhetschef Länsgemensamt regionalt stöd

E-post: titti.kendall@regionsormland.se
Mobil: 0790-62 66 79