FOU Logotyp

IBIC

Individens behov i centrum, IBIC, är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt inom SoL och LSS. Socialstyrelsen har tagit fram arbetssättet och tillhandahåller utbildning och kunskapsstöd om IBIC till landets kommuner. >www.socialstyrelsen.se

FoU i Sörmland deltar på Socialstyrelsen nationella nätverksträffar två gånger per år för att ta del av det senaste kunskapsläget gällande IBIC.

Sörmlands nio kommuner samverkar i form av regionala Tematräffar om IBIC, för att dela erfarenheter och tillägna sig nya kunskaper. Tematräffarna anordnas av FoU i Sörmland två gånger per år.
>Läs mer om de senaste Tematräffarna under fliken Regionala Tematräffar.

Marie Wallin

Utvecklingsledare

E-post: marie.wallin@regionsormland.se
Mobil: 076-7818876

Matilda Gränsmark

Utvecklingsledare

E-post: matilda.gransmark@regionsormland.se
Mobil: 076–781 03 53